Startsida

Händer v 43

 
7A matte

Nu jobbar vi med kap 1: Tal

Måndag v 45 så börjar vi titta på avrundning av tal.
Är du fortfarande osäker på multiplikation och division med 10, 100 och 1000 så träna vidare på NOMP:

Skapa inlogg: Kikora 7A8A matte


Vi jobbar med kap 1 - Tal

v 43: Beräkningar med decimaltal
v 45: Beräkningar med negativa tal

Skapa inlogg: Kikora 8A


 
9A matte

Skapa inlogg: Kikora 9A

 
8A NO

Hälsa - hur påverkas den psykiska och fysiska hälsan av kost, träning och sömn?
 
INLÄMNING v 43-45
Ni kommer att få välja mellan att besvara flera frågor med kortare svar eller en eller två frågor med ett mer ingående svar. Start onsdag, fortsättning på torsdag. Vill ni kika på fördjupningsfrågorna redan nu så ligger de på sidan Hälsa.
Skapa Kikora-konto till 7A

Det här är en sida för mina elever och deras vårdnadshavare med information om skolarbete, länkar, kontaktuppgifter etc.

       Cecilia Jardelid, 
Veingeskolan,Laholm

         cecilia.jardelid@edu.laholm.se
                   
        0430-15640 (A-lagets arbetsrum)
                     
Underordnade sidor (2): 8A Klass 9A