Startsida


 
7A matte

Vi jobbar med kap 3 geometri - vinklar och omkrets.

Skapa inlogg: Kikora 7A8A matte


Vi har börjat jobba med kap 2 geometri - area.

Skapa inlogg: Kikora 8A


 
9A matte

Skapa inlogg: Kikora 9A

 
8A NO

Hälsa - hur påverkas den psykiska och fysiska hälsan av kost, träning och sömn?

Skapa Kikora-konto till 7A

Det här är en sida för mina elever och deras vårdnadshavare med information om skolarbete, länkar, kontaktuppgifter etc.

       Cecilia Jardelid, 
Veingeskolan,Laholm

         cecilia.jardelid@edu.laholm.se
                   
        0430-15640 (A-lagets arbetsrum)
                     
Underordnade sidor (2): 8A Klass 9A