Matte 7

Under 7:an brukar vi jobba med följande områden
  1. Tal
  2. Algebra
  3. Geometri  
  4. Samband och förändring 
  5. Sannolikhet och statistik <-- Detta jobbar vi med nu!
Repetition (årskurs 7) <-- Detta jobbar vi med nu!


Syftet med matematikundervisningen
är att du ska utveckla din förmåga att…
  • lösa matematiska problem
  • använda dig av matematiska begrepp
  • använda dig av matematiska metoder
  • föra och följa matematiska resonemang
  • kommunicera och redovisa med ett korrekt matematiskt språk