Matte 7‎ > ‎

Lägesmått

Medianvärde, medelvärde och typvärde.

1) Beräkna medelvärde, medianvärde och typvärde på Webmatte.se

2) Övningar med medianvärde och medelvärde på Matteboken.se

3) Mean, median and mode exercises - Övningar med medelvärde, medianvärde och typvärde på engelska.

4) More mean, median, mode and range (range is the difference between the lowest and highest values. Detta kallas variationsbredd på svenska).

5) En kluring hittar du här!Ċ
Cecilia Jardelid,
17 aug. 2016 13:12
Comments