Matte 7‎ > ‎

Ma 7 Algebra

Syftet med matematikundervisningen
Du ska utveckla din förmåga att…
 1. lösa matematiska problem
 2. använda dig av matematiska begrepp
 3. använda dig av matematiska metoder
 4. föra och följa matematiska resonemang
 5. kommunicera och redovisa på ett korrekt ”matematiskt språk”

Mål
Vid periodens slut ska du kunna…
 1. tolka uttryck
 2. förenkla uttryck
 3. beräkna värdet av ett uttryck
 4. teckna uttryck
 5. beskriva ett mönster med hjälp av en formel
 6. lösa problemlösningsuppgifter med hjälp av en ekvation
Se "PP Algebra" för att läsa mer om vad dessa mål innebär!

Läxor, diagnoser och prov
Jag lägger upp läxor etc på Vklass

Bedömning
Det är kvalitén hos de fem förmågor som nämns under stycket "syfte" som kommer att bedömas. Vi kommer att använda oss av egenbedömning, kamratbedömning och lärarbedömning.


Arbetsschema del 1 och 2
Se filen "PP Algebra"

Genomgång ekvationer, del 1Genomgång ekvationer, del 2


Balansvåg för att visa hur man löser ekvationer


NOMP (det kommer mer efter hand)


ĉ
Cecilia Jardelid,
29 apr. 2014 04:10
ĉ
Cecilia Jardelid,
29 apr. 2014 04:10
ĉ
Cecilia Jardelid,
6 dec. 2019 00:58
ĉ
Cecilia Jardelid,
10 nov. 2017 05:14
Comments