Matte 7‎ > ‎

Ma 7 Bråk

BRÅKSyftet med matematikundervisningen
Du ska utveckla din förmåga att…
 • lösa matematiska problem
 • använda dig av matematiska begrepp
 • använda dig av matematiska metoder
 • föra och följa matematiska resonemang
 • kommunicera och redovisa med ett korrekt ”matematiskt språk”

Mål
Vid periodens slut ska du kunna…
 • skriva och tolka tal i bråkform
 • växla mellan blandad form och bråkform
 • storleksordna bråk
 • växla mellan tal i bråk- och decimalform
 • förkorta bråk
 • förlänga bråk
 • lösa matematiska problem med bråk
 • utföra beräkningar (subtraktion och addition) med tal i bråk- och decimalform samt med tal i blandad form.

För ett förtydligande av målen, se arbetsschemat längst ned!


Arbetsschema
Se filen mål-check och uppvisningsuppgifter nedan.
Facit till frågorna som står på arbetsschemat finns längst ned (bildfilerna)

Läxor
Står i Vklass
Hamnar du efter i arbetsschemat så måste du jobba i kapp hemma eller på elevens val!

Examination
Datum kommer


Bedömning
Vi kommer att använda oss av lärarbedömning (lektioner, mintester, uppvisningsuppgifter, inlämningsuppgifter, prov), kamratbedömning och egenbedömning.


Nätbaserade spel

Cecilias Quizlet

Hitta fyra som hör ihop


Nätbaserade övningar


Kopplingen mellan tal i bråkform, procentform och decimalform:


Kapitel 5 - Bråk

Bråk på tallinjenVäxla mellan bråkform och blandad form

Beräkningar med tal i bråkformNätbaserade genomgångar

Förlänga och förkorta bråk

Underordnade sidor (1): Scones :)
ĉ
Cecilia Jardelid,
18 mars 2019 08:29
ą
Cecilia Jardelid,
23 jan. 2018 04:55
ą
Cecilia Jardelid,
23 jan. 2018 04:56
ą
Cecilia Jardelid,
23 jan. 2018 04:56
ą
Cecilia Jardelid,
23 jan. 2018 04:56
ą
Cecilia Jardelid,
23 jan. 2018 04:56
Comments