Matte 7‎ > ‎

Ma 7 Bråk

BRÅKSyftet med matematikundervisningen
Du ska utveckla din förmåga att…
 • lösa matematiska problem
 • använda dig av matematiska begrepp
 • använda dig av matematiska metoder
 • föra och följa matematiska resonemang
 • kommunicera och redovisa med ett korrekt ”matematiskt språk”

Mål
Vid periodens slut ska du kunna…
 • skriva och tolka tal i bråkform
 • växla mellan blandad form och bråkform
 • storleksordna bråk
 • växla mellan tal i bråk- och decimalform
 • förkorta bråk
 • förlänga bråk
 • lösa matematiska problem med bråk
 • utföra beräkningar (subtraktion och addition) med tal i bråk- och decimalform samt med tal i blandad form.

För ett förtydligande av målen, se arbetsschemat längst ned!

Arbetsschema
Intermatte kapitel 3
eller
Kikora-Castor-Högstadiet-Tal-Tal i Bråkform-del 1 och 2 (A, B eller C-nivå)
eller
Kikora-Castor-Bas-Tal i bråk.. -del 1, 2 och 3
+Bråkräkning-del 1 och 2.

+ uppgifter i Matte Direkt

Arbetsschemat bland filerna nedan kommer att uppdateras


Examination
Inlämningsuppgift
Prov, datum:


Bedömning
Vi kommer att använda oss av lärarbedömning (lektioner, uppvisningsuppgifter, inlämningsuppgifter, prov), kamratbedömning och egenbedömning.


Scones :)

1) Hur mycket motsvarare en cup i dl och en (imperial/UK eller US) teaspoon i ml? (Hur stor är förresten en svensk tesked?)

2) Hur omvandlar man Fahrenheit till Celcius?

3) Hur lång är en engelsk minut?

4) Hur mycket av de olika ingredienser går åt om alla i 7A + 3-4 lärare + kanske någon extra vill äta scones?

5) Halvera receptet

6) Gör om receptet till 1/3 av mängden

7) Översätt receptet till svenska

8)* Nisse Näsa har bara 3 teaspoons bakpulver och det vill han använda för att göra en så mycket scones som det går. Hur mycket ska han ta av övriga ingredienser?


Nätbaserade spel

Hitta fyra som hör ihop

Hur känner man igen ett tal i bråkform?


Vilka bråk är lika stora?Vilket bråk är störst?


Hur ska bråken bli lika stora?


Skapa hela av bråk


Skilj mellan tal i blandad form (mixed numbers) och tal i bråkform
(lite småsegt, men man kan ju köra några rundor!)Nätbaserade övningar


Kopplingen mellan tal i bråkform, procentform och decimalform:Nätbaserade genomgångar

Förlänga och förkorta bråk


ĉ
Cecilia Jardelid,
26 feb. 2017 12:27
Comments