Matte 7‎ > ‎

Ma 7 Bråk

BRÅKSyftet med matematikundervisningen
Du ska utveckla din förmåga att…
 • lösa matematiska problem
 • använda dig av matematiska begrepp
 • använda dig av matematiska metoder
 • föra och följa matematiska resonemang
 • kommunicera och redovisa med ett korrekt ”matematiskt språk”

Mål
Vid periodens slut ska du kunna…
 • skriva och tolka tal i bråkform
 • växla mellan blandad form och bråkform
 • storleksordna bråk
 • växla mellan tal i bråk- och decimalform
 • förkorta bråk
 • förlänga bråk
 • lösa matematiska problem med bråk
 • utföra beräkningar (subtraktion och addition) med tal i bråk- och decimalform samt med tal i blandad form.

För ett förtydligande av målen, se arbetsschemat längst ned!


Arbetsschema
Se filen mål-check och uppvisningsuppgifter nedan.


Läxor
Ibland får du läxa, men det är även upp till dig själv att träna mer hemma och på elevens val på det du behöver.


Examination
Inlämningsuppgift
Prov, datum: Del 1, måndag v 11


Bedömning
Vi kommer att använda oss av lärarbedömning (lektioner, mintester, uppvisningsuppgifter, inlämningsuppgifter, prov), kamratbedömning och egenbedömning.


Nätbaserade spel

Cecilias Quizlet

Hitta fyra som hör ihop


Nätbaserade övningar


Kopplingen mellan tal i bråkform, procentform och decimalform:Nätbaserade genomgångar

Förlänga och förkorta bråk

Underordnade sidor (1): Scones :)
ĉ
Cecilia Jardelid,
26 feb. 2017 12:27
Comments