Matte 7‎ > ‎

Ma 7 Geometri

GEOMETRI - vinklar och omkrets (kapitel 3)Syftet med matematikundervisningen
Du ska utveckla din förmåga att…
  • lösa matematiska problem
  • använda dig av matematiska begrepp
  • använda dig av matematiska metoder
  • föra och följa matematiska resonemang
  • kommunicera och redovisa på ett korrekt matematiskt språk

Mål
Vid periodens slut ska du kunna…
  • bestämma och konstruera vinklar
  • känna igen och beskriva olika geometriska figurer (i två dimensioner)
  • beräkna omkretsen hos cirklar, olika polygoner och sammansatta figurer
För ett förtydligande av målen, se filen Arbetsschema längst ned!

Planering
Se filen Arbetsschema nedan. Ni väljer själv vilket spår ni ska jobba efter - lätt, lagom eller lurigt. I boken är det kapitel 3 som gäller och det är uppgifternas nummer som anges. På Kikora ska ni gå in på Castor och sedan Högstadiet och välja angivet kapitel och underkapitel.


Examination
Tisdag v 41


Bedömning
Vi kommer att använda oss av lärarbedömning (lektioner, uppvisningsuppgifter, inlämningsuppgifter, prov), egenbedömning och kamratbedömning.


Längdenheter


Geometriska figurer

Memory med olika geometriska figurer (på engelska och med figurer så som romb, parallellogram, parallelltrapetser, pentagoner, hexagoner etc)
Beräkna omkretsAnnat att öva på:
Multiplikation på Multix - ökande svårighetsgrad


Filmade genomgångar
Geometri - Studi
Skala - Matteboken

ĉ
Cecilia Jardelid,
17 aug. 2018 02:25
ĉ
Cecilia Jardelid,
9 dec. 2015 01:59
Ċ
Cecilia Jardelid,
28 aug. 2016 13:11
Ċ
Cecilia Jardelid,
28 aug. 2016 13:11
Comments