Matte 7‎ > ‎

Ma 7 Geometri

GEOMETRI (kapitel 3)

Mål
Vid periodens slut ska du kunna…
  • bestämma och konstruera vinklar
  • känna igen och beskriva olika geometriska figurer (i två dimensioner)
  • beräkna area och omkrets hos cirklar, olika polygoner och sammansatta figurer
  • använda dig av längd- och areaenheter
För ett förtydligande av målen, se filen Arbetsschema längst ned!


Planering
Vi jobbar med geometri under veckorna 48-49 och 2-5.
Ni kommer att få göra "minitester" efter hand för att ni och jag ser att ni hänger med.
Ni som vill kommer att få jobba med Pythagoras Quest-uppgifter.


Examination
Onsdag v 6 med  ev kompletteringar onsdag v 7 och 9.


Bedömning
Vi kommer att använda oss av lärarbedömning (lektioner, uppvisningsuppgifter, inlämningsuppgifter, prov), egenbedömning och kamratbedömning.


Filmade genomgångar

Matematik X Kap 3 Geometri


Lärare på Youtube
Vinkelsumma (trianglar)
Vinkelsumma (polygoner)
Trianglar (liksidig, likbent, rätvinklg)
Fyhörningar (paralleltrapets, parallellogram, rektangel, romb)
Omkrets (cirkel)
Area (Vad är area? Area av rektangeln)
Area (triangel)
Area (parallellogram)
Area (cirkel)
*Pythagoras sats (bonusträning!)


Tips på spel och övningar

NOMP

Vinklar
Mät vinklar
Längdenheter

ĉ
Cecilia Jardelid,
9 dec. 2015 01:59
Ċ
Cecilia Jardelid,
28 aug. 2016 13:11
Ċ
Cecilia Jardelid,
28 aug. 2016 13:11
Comments