Matte 7‎ > ‎

Ma 7 Procent

Syftet med matematikundervisningen
Du ska utveckla din förmåga att…
 1. lösa matematiska problem
 2. använda dig av matematiska begrepp
 3. använda dig av matematiska metoder
 4. föra och följa matematiska resonemang
 5. kommunicera och redovisa på ett korrekt ”matematiskt språk”

Mål
Vid periodens slut ska du kunna…
 • ...växla mellan tal i procentform, bråkform och decimalform
 • ...tolka bilder av procent
 • ...beräkna procent i huvudet/med skriftliga huvudräkningsmetoder
 • ...beräkna procent med miniräknare
 • ...räkna ut hur mycket 100% är om du får veta vad 10%, 20% osv är.
 • ...beräkna en viss procentuell andel (t ex hur stor rabatten blir vid rea)
 • ...beräkna hur många procent något är (t ex hur många procents rabatt man får när en varas pris har sänts med ett visst antal kronor)
 • ...använda dig av förändringsfaktorer
För förtydligande av målen, se arbetsschemat!


Examination
Mer info kommer

Bedömning
Det är kvalitén hos de fem förmågor som nämns under stycket "syfte" som kommer att bedömas.

Arbetsschema
Se filen Arbetsschema längst ned.

Läxor
Ni kommer att få några läxor under periodens gång. Det är ert ansvar att se till att läxorna görs
Nätbaserade spel (Procent)
Tal i bråk-, procent- och decimalform på BBC Education

Smäll ballonger och shoppa leksaker på Math Games

Shopping at Troy's Toys på Math Playground

Släpa procent i öknen och spela procent Jeopardy på Free Training Tutorial

NLVM Tal och räkning. Titta efter det som heter något med  percent, percentage (procent)


Nätbaserade övningar och genomgångar (Procent)
Jobba med procent på Webbmatte

Genomgång och övningar när det gäller kopplingar mellan tal i bråk-, procent- och decimalform på Math is Fun

Se mina tips på övningar på NOMP


ĉ
Cecilia Jardelid,
29 jan. 2018 14:36
Comments