Matte 7‎ > ‎

Ma 7 Statistik

v 21-23 *sidan är under konstruktion*

Mål
Vid periodens slut ska du känna till och kunna använda dig av följande begrepp:
  1. /frekvens/tabell
  2. Stapeldiagram
  3. Stolpdiagram
  4. Cirkeldiagram
  5. Linjediagram
  6. Lägesmått (medelvärde, median, typvärde)

Examination
Inlämningsuppgift A - senast fredag v 23
Inlämningsuppgift B - senast tisdag v 23

Se filen "inlämningsuppgift A och B" för mer info!

Användbara länkar

 
                                                             Stolpdiagram (ovan)
 ĉ
Cecilia Jardelid,
21 maj 2014 11:40
Comments