Matte 8

Under 8:an brukar vi jobba med följande områden:
 1. Tal
 2. Geometri (omkrets och area) 
 3. Algebra och ekvationer  
 4. Samband  <-- Detta jobbar vi med nu!
 5. Bråk och Procent 
 6. Sannolikhetslära 
 7. Små och stora tal
 • Här finns alla kapitel att lyssna på
Syftet med matematikundervisningen
är att du ska utveckla din förmåga att…
 • lösa matematiska problem
 • använda dig av matematiska begrepp
 • använda dig av matematiska metoder
 • föra och följa matematiska resonemang
 • kommunicera och redovisa med ett korrekt ”matematiskt språk”