Matte 8‎ > ‎

Ma 8A Små och stora tal

Mål
Ni ska känna till prefix som giga, mega, kilo, hekto, deci, centi, milli, mikro, nano

Ni ska kunna tolka och hantera tal i potensform

Ni ska kunna utföra beräkningar med tal i potensform

Ni ska kunna växla mellan vanlig form och grundpotensform

Ni ska kunna utföra beräkningar med tal i grundpotensform

Ni ska kunna lösa problem som innehåller små och stora tal


Arbetsschema
Se filen nedan


Genomgångar
Tiopotenser på Studi,se 

Grundpotensform på Studi.se


NOMP
Bildresultat för tiopotenser
ĉ
Cecilia Jardelid,
29 maj 2018 06:19
Ċ
Cecilia Jardelid,
18 aug. 2016 00:20
Ċ
Cecilia Jardelid,
18 aug. 2016 00:21
Comments