Matte 8‎ > ‎

Ma 8 Algebra

v 49-5

Algebra och ekvationer

Syftet med matematikundervisningen
Du ska utveckla din förmåga att…
 • lösa matematiska problem
 • använda dig av matematiska begrepp
 • använda dig av matematiska metoder
 • föra och följa matematiska resonemang
 • kommunicera och redovisa på ett korrekt matematiskt språk

Mål
Vid periodens slut ska du kunna…
 • ...tolka ett uttryck
 • ...teckna uttryck
 • ...beräkna värdet av ett uttryck
 • ...förenkla ett uttryck
 • ...förenkla ett uttryck innehållande en parentes
 • ...lösa en ekvation i flera steg
 • ...lösa en ekvation med x på båda sidor om =
 • ...använda en ekvation för att lösa ett problem
För ett förtydligande av målen, se filen "Mål..."


Arbete
Följ grundkursens arbetsschema. Efter grundkursen gör du antingen blå kurs (lättare) eller röd kurs. Välj själv de uppgifter du vill göra.

Kontrolluppgifter på röd kurs:
4, 12, 17, 22, 23, 25, 28 och 33
Träna på tills du kan lösa den här typen av uppgifter!

Examination


Genomgång ekvationer, del 1
Genomgång ekvationer, del 2



ĉ
Cecilia Jardelid,
15 jan. 2019 04:54
ĉ
Cecilia Jardelid,
13 feb. 2020 01:05
ĉ
Cecilia Jardelid,
24 jan. 2014 15:29
ĉ
Cecilia Jardelid,
13 feb. 2020 01:03
Comments