Matte 8‎ > ‎

Ma 8 Area

Syftet med matematikundervisningen
Du ska utveckla din förmåga att…
  1. lösa matematiska problem
  2. använda dig av matematiska begrepp
  3. använda dig av matematiska metoder
  4. föra och följa matematiska resonemang
  5. kommunicera och redovisa på ett korrekt ”matematiskt språk”

Mål
Se filen "Arbetsschema, mål..." som ligger längst ner på sidan!

Examination
Utöver de inlämningsuppgifter ni har haft och det ni visar på lektionerna så blir det ett prov onsdagen v 41. Ni kommer att få välja bland uppgifter med olika svårighetsgrader på provet.

Bedömning
Det är kvalitén hos de fem förmågorna som nämns under stycket "syfte" som kommer att bedömas och blir underlaget för ditt betyg.


Genomgångar på nätetBildresultat för sammansatt figur
Övningar på nätet

NOMP - Geometri, area
Areaberäkningar

Enhetsomvandlingar


Beräkna omkrets
Beräkna omkretsen (the perimeter) hos rektanglar och andra månghörningar

Övningar (och fakta) på Webbmatte


Beräkna area och omkrets


2) Oregelbunda figurer indelade i rutor - beräkna area och omkrets
(storleken på figuren går att variera)


4) Bygg rymdskepp - hitta alla möjliga former

5) Geobräde - se vad som händer med area och omkrets när du ändrar sidorna!


Geometriska figurer
Känguruhopp - träna namnen på figurerna

Memory med olika geometriska figurer (på engelska och med figurer så som romb, parallellogram, parallelltrapetser, pentagoner, hexagoner etc)

Shape lab - hjälp Pablo med delar till hans uppfinning!ĉ
Cecilia Jardelid,
22 aug. 2017 23:15
Comments