Matte 8‎ > ‎

Ma 8 Samband

SAMBAND


Syftet med matematikundervisningen
Du ska utveckla din förmåga att…(se PP 8 Samband för förtydligande)
 • lösa matematiska problem
 • använda dig av matematiska begrepp
 • använda dig av matematiska metoder
 • föra och följa matematiska resonemang
 • kommunicera och redovisa med ett korrekt ”matematiskt språk”

Mål
Vid periodens slut ska du kunna… (se PP 8 Samband för förtydligande)
 • Rita koordinatsystem
 • Ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem
 • Beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • Beskriva andra linjära samband
 • Tolka olika typer av samband
 • Tolka diagram och grafer

Aktuella begrepp
Vid periodens slut ska du kunna använda dessa begrepp… (se PP 8 Samband för förtydligande)
 • Koordinat
 • Koordinatsystem
 • x- och y-axel
 • gradera axlarna
 • origo
 • proportionell, proportionalitet
 • jämförpris
 • linjärt samband
 • formel
 • funktion
 • graf
 • lutning

Arbete
 • Följ planeringen och arbetsschemat (se PP 8 Samband)
 • Delta aktivt i genomgångar och övningar.
 • Gör mini-testerna och använd dig av resultatet för att planera din träning.
 • Håll koll på målen, bocka för efterhand som du känner att du har uppnått dem.

Ni Ska få lösa uppgifter enskilt och tillsammans, t ex "Simhallen" från Nationella Provet i Matematik 2013.

Examination
Datum kommer!

ÖVNINGAR


Graph the line - Dra i punkterna och vrid linjen tills den stämmer överens med ekvationen!


GENOMGÅNGAR
Koordinater och koordinatsystem
Koordinatsystem, koordinater, x- och y-axel, origo

Samband och proportionalitet
x-axel, y-axel, origo, jämförpris, formel, tabell, linjärt samband, graf, proportionalitet och proportionellt samband

Linjära samband som inte är proportionella
Fast avgift och rörlig kostnad. Samband, formel, graf, tabell.
Ċ
Cecilia Jardelid,
28 jan. 2016 01:29
ĉ
Cecilia Jardelid,
9 maj 2019 03:24
ć
Cecilia Jardelid,
9 apr. 2015 22:50
Comments