Matte 9

Under 9:an brukar vi jobba med följande områden:
 1. Tal 
 2. Funktioner och algebra 
 3. Geometri (volym) <-- Detta jobbar vi med nu!
 4. Procentuella förändringar  
 5. Repetition inför NP 
 6. Vidare repetition och/eller fördjupning 
 • Här finns alla kapitel att lyssna på
Syftet med matematikundervisningen
är att du ska utveckla din förmåga att…
 • lösa matematiska problem
 • använda dig av matematiska begrepp
 • använda dig av matematiska metoder
 • föra och följa matematiska resonemang
 • kommunicera och redovisa med ett korrekt ”matematiskt språk”