Matte 9

Under 9:an brukar vi jobba med följande områden:
  • Här finns alla kapitel att lyssna på
Syftet med matematikundervisningen
är att du ska utveckla din förmåga att…
  • lösa matematiska problem
  • använda dig av matematiska begrepp
  • använda dig av matematiska metoder
  • föra och följa matematiska resonemang
  • kommunicera och redovisa med ett korrekt ”matematiskt språk”