Matte 9‎ > ‎

Ma 8 Sannolikhet

Sannolikhetslära och kombinatorik

Syftet med matematikundervisningen
Du ska utveckla din förmåga att…
 • lösa matematiska problem
 • använda dig av matematiska begrepp
 • använda dig av matematiska metoder
 • föra och följa matematiska resonemang
 • kommunicera och redovisa på ett korrekt matematiskt språk

Mål
Vid periodens slut ska du kunna…
 • förklara varför sannolikheten att något ska inträffa inte kan vara större än 1 eller mindre än 0
 • växla mellan procentform, bråkform och decimalform (de talformer som sannolikhet anges i)
 • beräkna sannolikheten för en händelse
 • beräkna sannolikheten för händelser i följd
 • rita och tolka träddiagram
 • skilja mellan beroende och oberoende händelser
 • räkna ut hur många olika kombinationer som är möjliga för en viss händelse
För förtydligande av målen, se arbetsschemat "intensivkurs"

Filmade genomgångar
Se filmade genomgångar om sannolikhetslära här

Studi.se har animerade genomgångar om sannolikhetslära!

Här kan du se hur man gör ett träddiagram för att visa på alla möjliga kombinationer.

ĉ
Cecilia Jardelid,
17 mars 2020 00:46
Comments