Matte 9‎ > ‎

Ma 8 Sannolikhet

Sannolikhetslära och kombinatorik

Syftet med matematikundervisningen
Du ska utveckla din förmåga att…
 • lösa matematiska problem
 • använda dig av matematiska begrepp
 • använda dig av matematiska metoder
 • föra och följa matematiska resonemang
 • kommunicera och redovisa på ett korrekt matematiskt språk

Mål
Vid periodens slut ska du kunna…
 • förklara varför sannolikheten att något ska inträffa inte kan vara större än 1 eller mindre än 0
 • växla mellan procentform, bråkform och decimalform (de talformer som sannolikhet anges i)
 • beräkna sannolikheten för en händelse
 • beräkna sannolikheten för händelser i följd
 • rita och tolka träddiagram
 • skilja mellan beroende och oberoende händelser
 • räkna ut hur många olika kombinationer som är möjliga för en viss händelse
För förtydligande av målen, se arbetsschemat "intensivkurs"

Examination

Kikora
Tyvärr är Kikoras sannolikhets-uppgifter ganska luddiga och jag rekommenderar att ni jobbar i boken istället. Vill ni ändå köra några Kikora-uppgifter så kika på detta

Castor-Bas-Sannolikhetslära-Sannolikhetslära II
Castor-Bas-Sannolikhetslära-Blandade uppgifter

eller

Castor-Högstadiet-Sannolikhetslära-Grunder II uppgift 1 och 2
Castor-Högstadiet-Sannolikhetslära-Blandade uppgifter


Filmade genomgångar
Se filmade genomgångar om sannolikhetslära här

Studi.se har animerade genomgångar om sannolikhetslära!ĉ
Cecilia Jardelid,
2 maj 2016 13:55
Comments