Matte 9‎ > ‎

Ma 9 Funktioner

Funktioner

Syftet med matematikundervisningen
Du ska utveckla din förmåga att…
  1. lösa matematiska problem
  2. använda dig av matematiska begrepp
  3. använda dig av matematiska metoder
  4. föra och följa matematiska resonemang
  5. kommunicera och redovisa på ett korrekt ”matematiskt språk”

Mål
Vid periodens slut ska du kunna..
  • tolka, göra och använda tabeller och värdetabeller.
  • tolka, rita och använda grafer till linjära funktioner
  • beskriva olika linjära funktioner med ord
  • tolka, teckna och använda ekvationer till linjära funktioner

Se exempel på vad målen innebär under filen PP.


Bedömning
Det är kvalitén hos de fem förmågor som nämns under stycket "syfte" som kommer att bedömas vid genomgångar, diskussioner, övningar, prov och inlämningsuppgifter,


Arbetsschema
Se filen PP nedan.


Examination


Övningar och spel på nätet

Träningshjälp inför Högskoleprovet gällande den räta linjens ekvation
Filmade genomgångar:


Räta linjens ekvation:


ĉ
Cecilia Jardelid,
5 feb. 2018 12:34
Comments