Matte 9‎ > ‎

Ma 9 Grundpotensform

v 7-9 (?)

Mål:
  • Du ska känna till begreppen potens, potensform, grundpotensform, bas, exponent, faktorer och koefficient
  • Du ska kunna skriva tal i potensform
  • Du ska känna till och kunna använda potenslagarna
  • Du ska kunna skriva tal i grundpotensform
  • Du ska kunna utföra beräkningar med tal i grundpotensform

Kikora-Castor-Högstadiet-Tal i potensform
1) Potensbegreppet (repetition) A-B-C
2) Potenslagarna (repetition) A-B-C
3) Grundpotensform I - grunder A-B-C
4) Grundpotensform II A-B-C

Bok/häfte
5) Problemlösning med tal i grundpotensform

TEST
Området avslutas med att du får göra ett antal testfrågor

Filmad genomgång - grundpotensform

Comments