Matte 9‎ > ‎

Ma 9 Mer om tal

Syftet med matematikundervisningen
Du ska utveckla din förmåga att…
 1. lösa matematiska problem
 2. använda dig av matematiska begrepp
 3. använda dig av matematiska metoder
 4. föra och följa matematiska resonemang
 5. kommunicera och redovisa på ett korrekt matematiskt språk
Mål
Vid periodens slut ska du kunna…
 • …sortera tal i olika talmängder
 • …faktorisera tal
 • ...räkna med negativa tal
 • …räkna med tal i potensform
 • …hantera tal i kvadrat och kvadratrot
 • …använda dig av Pythagoras sats

Arbetsschema
Se filen nedan

Provdatum
Del 1: 
Del 2:

Tips inför provet del 2
Det är 7 uppgifter på provet, de ser ut ungefär så här:
1) s 26
2) Pythagoras sats
3) Pythagoras sats
4) s 13, 34 och 35
5) s 35
6) s 20-21
7) Pythagoras sats


Spel
Träna taluppfattning med hjälp av datorspel, t ex dessa:

Spela luffarschack (3 i rad) samtidigt som du adderar och subtraherar negativa tal!

Multiplicera negativa och positiva tal med varandra och kom först i mål

Jeopardy med decimaltal (addition, subtraktion, multiplikation)

Fler spel med negativa tal finns på Matteva. (klicka på Negativa Tal-knappen)

Och ännu fler med negativa tal på Elevspel.
NOMP
Extraträning hittar du på www.NOMP.se
7C - Addition och subtraktion med negativa tal
7C - Mer addition och subtraktion med negativa tal
7D - Multiplikation med negativa tal
7D - Division med negativa tal
7D - Prioriteringsregler


Filmade genomgångar på nätet:

A)  Talmängder (4 min)

B)  Faktoruppdelning (1 min in i filmen)
     Vad är ett primtal? (3 min)
     Primtal och delbarhet (15 min)

C) Negativa tal (9 min) 

D)  Tal i potensform (10 min)

E) Kvadratrot - grundläggande (9 min)

    Pythagoras sats (5 min)


På Pluggstar finns dessutom filmade genomgångar till varje avsnitt i boken!

Pythagoras himself!
ĉ
Cecilia Jardelid,
28 aug. 2016 13:07
ą
Cecilia Jardelid,
23 okt. 2017 23:47
Comments