Matte 9‎ > ‎

Ma 9 NP

Alla frisläppta NP, facit och bedömningsanvisningar hittar ni här

NP 2013 och 2014 bygger på nuvarande läroplan. De tidigare proven bygger på den förra läroplanen, men det går utmärkt att träna på ändå!


  Del A - muntligt delprov. Del B - Korta svar. EJ miniräknare Del C - En större 'undersökande' uppgift Del D - Problemlösningsuppgifter
 2014 A - Grafer. Kostnadssamband.  B  B2 (tårtan - geometri)  D (I skolan och på fritiden)
 2013A - Statistik och andelar. B C (badhuset - samband, graf) D (Sydafrika)
 2012 A - Geometri, begrepp och area. B1 B2 (Medelvärde och median) D (Sverige)
 2010 A - statistik och andelar. B1 B2 (tårtan - geometri) D (Kina) 
 2009 A - Geometri, volym- B1  B2 (katterna - samband, tabell och graf) C (torget)
 2008 A - Graf, geometrisk form. B1 B2 (tärningarna - samband tal, formler) C (choklad)
 2007 A - Statistik och andelar. B1 B2 (tre tal i följd - samband tal, formler) C (Nya Zeeland)
 2006 A - Statistik och andelar. B1 B2 (plåtcylindern - geometri) C (vinter-OS)

NP del A (den muntliga delen) gör ni v 46 (november)
NP Del B och C gör ni tisdag v 19 (5 maj)
NP Del D gör ni fredag v 19 (7 maj)

Ċ
Cecilia Jardelid,
25 apr. 2018 23:42
Ċ
Cecilia Jardelid,
29 apr. 2014 06:30
Ċ
Cecilia Jardelid,
25 apr. 2018 23:42
ĉ
Cecilia Jardelid,
25 apr. 2018 23:43
ĉ
Cecilia Jardelid,
25 apr. 2018 23:43
ĉ
Cecilia Jardelid,
19 apr. 2017 07:45
ĉ
Cecilia Jardelid,
19 apr. 2017 07:38
ĉ
Cecilia Jardelid,
24 apr. 2019 06:44
Comments