Matte 9‎ > ‎

Ma 9 NP


Alla frisläppta NP, facit och bedömningsanvisningar hittar ni här
NP 2013 och 2014 bygger på nuvarande läroplan. De tidigare proven bygger på den förra läroplanen.


  Del A - muntligt delprov. Del B - Korta svar. EJ miniräknare Del C - En större 'undersökande' uppgift Del D - Problemlösningsuppgifter
 2014 A - Grafer. Kostnadssamband.  B  B2 (tårtan - geometri)  D (I skolan och på fritiden)
 2013A - Statistik och andelar. B C (badhuset - samband, graf) D (Sydafrika)
 2012 A - Geometri, begrepp och area. B1 B2 (Medelvärde och median) D (Sverige)
 2010 A - statistik och andelar. B1 B2 (tårtan - geometri) D (Kina) 
 2009 A - Geometri, volym- B1  B2 (katterna - samband, tabell och graf) C (torget)
 2008 A - Graf, geometrisk form. B1 B2 (tärningarna - samband tal, formler) C (choklad)
 2007 A - Statistik och andelar. B1 B2 (tre tal i följd - samband tal, formler) C (Nya Zeeland)
 2006 A - Statistik och andelar. B1 B2 (plåtcylindern - geometri) C (vinter-OS)

NP del A (den muntliga delen) gör ni v 46 (november)
NP Del B och C gör ni tisdag v 19 (5 maj)
NP Del D gör ni fredag v 19 (7 maj)

Ċ
Cecilia Jardelid,
25 apr. 2018 23:42
Ċ
Cecilia Jardelid,
29 apr. 2014 06:30
Ċ
Cecilia Jardelid,
25 apr. 2018 23:42
ĉ
Cecilia Jardelid,
25 apr. 2018 23:43
ĉ
Cecilia Jardelid,
25 apr. 2018 23:43
ĉ
Cecilia Jardelid,
19 apr. 2017 07:45
ĉ
Cecilia Jardelid,
19 apr. 2017 07:38
ĉ
Cecilia Jardelid,
24 apr. 2019 06:44
Comments