Matte 9‎ > ‎

Ma 9 NP

Alla frisläppta NP, facit och bedömningsanvisningar hittar ni här

NP 2013 ochframåt bygger på nuvarande läroplan. De tidigare proven bygger på den förra läroplanen, men det går utmärkt att träna på dessa ändå!


  Del A - muntligt delprov. Del B - Korta svar. EJ miniräknare Del C - En större 'undersökande' uppgift Del D - Problemlösningsuppgifter
 2015 A - Areor ökar och minskar %B  C (Myrans promenad - geometri, cirkelns omkrets)   D (Klasskompisar)
 2014 A - Grafer. Kostnadssamband. B C (tårtan - geometri)  D (I skolan och på fritiden)
 2013A - Statistik och andelar. B C (badhuset - samband, graf) D (Sydafrika)
 2012 A - Geometri, begrepp och area. B1 B2 (Medelvärde och median) D (Sverige)
 2010 A - statistik och andelar. B1 B2 (tårtan - geometri) D (Kina) 
 2009 A - Geometri, volym- B1  B2 (katterna - samband, tabell och graf) C (torget)
 2008 A - Graf, geometrisk form. B1 B2 (tärningarna - samband tal, formler) C (choklad)
 2007 A - Statistik och andelar. B1 B2 (tre tal i följd - samband tal, formler) C (Nya Zeeland)
 2006 A - Statistik och andelar. B1 B2 (plåtcylindern - geometri) C (vinter-OS)

NP del A (den muntliga delen) gör ni 
NP Del B och C gör ni 
NP Del D gör ni

Ċ
Cecilia Jardelid,
25 apr. 2018 23:42
Ċ
Cecilia Jardelid,
29 apr. 2014 06:30
Ċ
Cecilia Jardelid,
25 apr. 2018 23:42
ĉ
Cecilia Jardelid,
25 apr. 2018 23:43
ĉ
Cecilia Jardelid,
25 apr. 2018 23:43
ĉ
Cecilia Jardelid,
19 apr. 2017 07:45
ĉ
Cecilia Jardelid,
19 apr. 2017 07:38
ĉ
Cecilia Jardelid,
24 apr. 2019 06:44
Comments