Matte 9‎ > ‎

Ma 9 Volym

Period 2 (v 42-4x)

Arbetsschema
Se filen PP nedan

Mål
Vid periodens slut ska ni kunna..
  • ....ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar
  • ...använda olika enheter för volym
  • ...beräkna volymen på olika rymdgeometriska kroppar
  • ...förstå area- och volymskala
  • ...förstå och räkna med likformighet
  • ...använda pythagoras sats

Träning
Delta aktivt i undervisningen och gör anvisade övningar!

Tips
Filmad genomgång av hur man räknar ut volymen av rätblock, cylinder och prisma: http://www.youtube.com/watch?v=LAM5V6LGT-s

Examinationsdatum
Prov del 1:
Prov del 2:


Övningar på nätet

(Repetition) Geometriska figurer 2D
Känguruhopp

Memory med olika geometriska figurer (på engelska och med figurer så som romb, parallellogram, parallelltrapetser, pentagoner, hexagoner etc)


(Repetition) Beräkna area och omkrets
Beräkna area och/eller omkrets

Geobräde - se vad som händer med area och omkrets när du ändrar sidorna!


Geometriska figurer/kroppar 3D
Skjut ner rätt geometrisk 3D-kropp

Memory med 3D-figurer

Fling the teacher ;)


Beräkna volym
Beräkna volymen i kubikenheter


Enheter
Träna enhetsomvandlingar med flera olika spel
ĉ
Cecilia Jardelid,
13 nov. 2016 11:43
Ċ
Cecilia Jardelid,
13 okt. 2013 12:54
Comments