Matte 9‎ > ‎

Ma 9 Procent

Procentuell förändring (+ NP-träning)
fram till v 14

Syftet med matematikundervisningen
Du ska utveckla din förmåga att…
 1. lösa matematiska problem
 2. använda dig av matematiska begrepp
 3. använda dig av matematiska metoder
 4. föra och följa matematiska resonemang
 5. kommunicera och redovisa på ett korrekt ”matematiskt språk”

Mål
Vid periodens slut ska du kunna...
 • beräkna hur mycket procent något är
 • beräkna procenten av något
 • räkna ut hur många procent som något har ökat eller minskat
 • skilja mellan procent och procentenheter
 • tolka en procentuell förändringsfaktor
 • teckna en procentuell förändringsfaktor
 • utföra beräkningar med procentuella förändringsfaktorer
 • utföra beräkningar med upprepad procentuell förändring
Se exempel på vad målen innebär under filen "MÅL Procentuella förändringar"

Facit till diagnosen ligger bland filerna nedan!
Examination
v 14 och 16


Arbetsschema
Gör måluppgifter, kontrolluppgifter de uppgifter du själv har valt samt så många av NP-uppgifterna (som handlar om procent) som möjligt. Se filerna nedan!

Övrigt arbete
Vi kommer även att jobba med Pythagoras Quest och repetition inför Nationella Provet.


ĉ
Cecilia Jardelid,
3 feb. 2017 05:29
ĉ
Cecilia Jardelid,
3 feb. 2017 05:29
ĉ
Cecilia Jardelid,
29 jan. 2016 05:48
ą
Cecilia Jardelid,
4 apr. 2017 09:20
Comments