Matte 9‎ > ‎

Ma 9A Volym

Period 2 (v 41-47)

Mål
Vid periodens slut ska ni kunna..
 • ....ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar
 • ...använda olika enheter för volym
 • ...beräkna volymen på olika rymdgeometriska kroppar
 • ...förstå och använda area- och volymskala
 • ...förstå och använda likformighet
 • ...använda pythagoras sats
Aktuella begrepp
 • Omkrets
 • Area, mantelarea, begränsningsarea
 • Volym
 • Volymenheter (ml, cl, l, cm3, dm3, m3 osv)
 • Rymdgeometriska/3D kroppar (kub, rätblock, prisma, cylinder, kon, pyramid, klot)
 • Skala (längdskala, areaskala, volymskala)
 • Likformighet

Arbetsschema
För arbetsschema, mer om mål samt exempel på uppgifter från Nationella Provet som handlar om volym se filen "Arbetsschema..." längst ned på den här sidan!

Träning
Delta aktivt i undervisningen och gör anvisade övningar + fler om du vill eller behöver.

Examination
Inlämningsuppgift par - Cylindern från NP
Inlämningsuppgift par - Glasets volym
Prov del 1 - v 46
Prov del 2 - v 4x


Filmade genomgångar


Filmad genomgång area- och volymskala


Filmad genomgång enhetsomvandlingar - volym

Filmad genomgång likformighet

8 filmer om tredimensionella objekt finns på Studi.se (svenska och arabiska)


Övningar på nätet

(Repetition) Geometriska figurer 2D

Memory med olika geometriska figurer (på engelska och med figurer så som romb, parallellogram, parallelltrapetser, pentagoner, hexagoner etc)


(Repetition) Beräkna area och omkrets

Geobräde - se vad som händer med area och omkrets när du ändrar sidorna!


Geometriska figurer/kroppar 3D
Skjut ner rätt geometrisk 3D-kropp
Beräkna volym


Enheter
Träna enhetsomvandlingar med flera olika spel


Likformighet
Läs om och se en genomgång som handlar om likformighetĉ
Cecilia Jardelid,
23 sep. 2016 01:17
Comments