NO 7-8-9

Ungefärligt upplägg (varierar beroende på år, klass och teman osv). Länkarna är i de flesta fall till "vilande arbetsområden"
BIOLOGI

År 7

År 8
 • Syn och hörsel (och andra sinnen)
 • Matspjälkning, andning och blodomlopp
 • Hälsa
 • Sex och samlevnad
 • Alkohol, narkotika, tobak
 • Hjärnan, nervsystem, hormoner
År 9FYSIK

År 7

År 8
 • Optik och akustik (tillsammans med Syn och hörsel)
 • Uppfinningar (Fy+Tk)
 • Energi

År 9

KEMI 

År 7
 • Grundläggande kemi (material, ämnens uppbyggnad, kemiska reaktioner, gaser etc)pp
 • Miljö och klimat (global uppvärmning) (+Bi + Fy)
 • Försurning (syror och baser, miljö) 
 • Fotosyntesen och kolets kretslo

År 8
 • Livsmedelskemi
 • Organisk kemi
 • Miljö
 • Råvara-produkt-avfall-återvinning, LCA (+Tk)

År 9
ć
Cecilia Jardelid,
16 dec. 2015 02:10
ć
Cecilia Jardelid,
17 nov. 2015 04:44
ĉ
Cecilia Jardelid,
2 mars 2015 23:30
Comments