NO 7-8-9‎ > ‎

ANDT1) Beskriv hur alkoholkonsumtionen i år 9 i Sverige har förändrats mellan 2005 och 2013. Har du några teorier om varför det är så?

2) Dricker årskurs 9-eleverna i Småland mer eller mindre än genomsnitts år 9 eleven i Sverige gör?

3) Vilken av de småländska kommunerna visar störst skillnad mellan flickor och pojkar i år 9 avseende alkoholkonsumtion? Har du några teorier om varför det är så?
4) Vem är det som vanligen langar alkohol till Tyresö-ungdomar?

5) Vad innebär "Kronobergsmodellen"
6) Hur vanligt är det att män och kvinnor i Halland har riskabla alkoholvanor?
7) Hur stor andel av ungdomarna i Laholm fick år 2004 alkohol från sina föräldrar?

8) "Som du langar får de ligga" - Vad tror du politikerna som genomförde manifestationen med flygblad utanför systemet ville säga med det?9) Nämn ett land med låg alkoholkonsumtion enligt poängskalan 1-5 (ju högre siffra desto mer alkohol på kort tid, på allmän plats och utanför måltiderna)

10) Nämn ett land med hög alkoholkonsumtion

11) Vad är det som kan göra att alkoholkonsumtioner skiljer sig så mycket åt i olika länder?
12) Vilket land i Norden har högst alkoholkonsumtion (omräknat i antal liter 100%-ig sprit)?
13) Säg något som du tänker när du ser diagrammet som visar "andelen 15-åringar som konsumerar alkohol minst en gång i veckan". Pojkar är blå och flickor är röda. 14) Vilka alkoholsorter har minskat respektive ökat de senaste 150 åren i Sverige?

15) Vad hände egentligen runt 1920?*
16) Språkkluring: Av vilka anledningar dricker folk vanligen?
ĉ
Cecilia Jardelid,
17 jan. 2017 10:10
ĉ
Cecilia Jardelid,
17 jan. 2017 10:11
ĉ
Cecilia Jardelid,
19 jan. 2017 05:19
ć
Cecilia Jardelid,
17 jan. 2017 10:13
Comments