NO 7-8-9‎ > ‎

NO Bas

Biologi 1 - Kolets kretslopp och Växthuseffekten

Onsdag v 16:
Genomgång om hur NO:n brukar se ut i år 7, 8 och 9 på Veingeskolan.
Skapa inloggning på studi.se

LÄXA: Se filmerna Fotosyntes, Kolets kretslopp, Klimatförändring på studi.se, besvara frågorna som hör tillOnsdag v 17:
Genomgång fotosyntes och cellandning 

UPPGIFT 1: Fotosyntesen, se ppt

LÄXA: UPPGIFT 2: Cellandningen, se pptOnsdag v 18:
Repetition Fotosyntesen och cellandningen (ppt)
Genomgång Kolets kretslopp.Onsdag v 19:
UPPGIFT 3: Visa fotosyntesen och cellandningen (tavlan/papper)

UPPGIFT 4: Kolets kretslopp, se pptOnsdag v 20:


UPPGIFT 5: Hitta en bra (pedagogisk, kort) film på Youtube om växthuseffekten och global uppvärmning. Filmen ska ha arabisk text eller tal. (Förslag på ord till google translate: global uppvärmning, global warming, växthuseffekt, greenhouse effect)

UPPGIFT 6: Växthuseffekten 1, se pptOnsdag v 21:

Visa växthuseffekten / global uppvärmning på tavlan

UPPGIFT 7: (Tillsammans) Fyll i ett orsaker-konsekvens-händelse-schema över global uppvärmning.Onsdag v 22:

UPPGIFT 8: Sätt ihop bild med bildtext (se ppt Globla uppvärmning bild bildtexter)

UPPGIFT 9: Hitta bilder som passar till bildtexterna (se ppt Global uppvärmning konsekvenser). 

UPPGIFT 10 (extra): Växthuseffekten, se ppt (svårare)Onsdag v 23:

TESTVälj PROV lättare eller PROV svårare

- fotosyntes
- cellandning
- växthuseffekt
- global uppvärmningOnsdag v 24:

Ingen lektion!
ć
Cecilia Jardelid,
21 apr. 2015 23:56
ć
Cecilia Jardelid,
21 apr. 2015 23:56
ć
Cecilia Jardelid,
26 maj 2015 14:20
ć
Cecilia Jardelid,
21 apr. 2015 23:56
ć
Cecilia Jardelid,
2 juni 2015 14:29
ć
Cecilia Jardelid,
2 juni 2015 14:29
ć
Cecilia Jardelid,
13 maj 2015 02:57
ć
Cecilia Jardelid,
12 maj 2015 14:50
ć
Cecilia Jardelid,
26 maj 2015 14:20
ć
Cecilia Jardelid,
19 maj 2015 14:10
ć
Cecilia Jardelid,
19 maj 2015 14:10
Comments