Algebra X

Under v 43-49 så arbetar vi med Algebra (kap 2 i X-boken)

Syfte:
Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)
 • föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Mål:
Du ska kunna
 • teckna och tolka algebraiska uttryck
 • beräkna värdet av algebraiska uttryck
 • beskriva och tolka mönster med hjälp av algebra
 • förenkla algebraiska uttryck
 • teckna, förenkla och lösa ekvationer
 • använda dig av ekvationer som vid problemlösning

Bedömning:
Det som kommer att bedömas är din förmåga att...
 • tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom
 • området.
 • reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.
 • kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan
 • förstå hur du har gjort.

ĉ
Cecilia Jardelid,
21 okt. 2020 04:00
Comments