Biologi

Jag jobbar olika med olika klasser och olika år, så det här är ett ungefärligt upplägg! Flera områden läses ämnesövergripande, som t ex Hälsa (Id+Hk+Sh), Syn och hörsel (Fy) och Miljö (Ke+Sh)

År 7
 • Djur och natur
 • Bakterier och celler
 • Fotosyntes och cellandning
 • Ekologi
 • Miljö (global uppvärmning)

År 8
 • Hälsa
 • Sex och samlevnad
 • Alkohol, narkotika, tobak
 • Syn och hörsel (och andra sinnen)
 • Matspjälkning, andning och blodomlopp
 • Miljö (försurning)


År 9
 • Evolution
 • Genetik
 • Signaler (hjärna, nervsystem och hormoner)
 • Jämföra organ/system
 • Miljö och hållbar utveckling