Biologi‎ > ‎

Bi 7 Ekologi

Ekologi (v 3 - ca 7)

Genom undervisningen i ämnet biologi-ekologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i  naturen och samhället.
Övningar i Classroom
- Invasiv art
- Ekologisk begreppslista
- Kolets kretslopp (flytta textrutor)
- Växthuseffekten 1 (rätt text på rätt ställe)
- Växthuseffekten 2 (Bygg ihop meningarna)
- Kolets kretslopp (gör en egen)

Examinationer
1) Inlämning - Invasiv art (info i Google Classroom) v 5
2) PROV - Ekologifrågor tisdag v 6 (egen ekologisk begreppslista får användas)
3) PROV - Kretslopp (kol, närsalter, vatten) och Global uppvärmning onsdag v 9

Inför provet onsdag v 9
Se filmer om kretslopp + kilmatförändringar på Studi (du hittar dem under Biologi/Biologi i naturen och samhället och gör de quiz som hör till.

För dig som vill läsa mer (TitaNO Biologi):
s 192 Närsalternas kretslopp
s 193 Kolets kretslopp
s 194 Vattnets kretslopp
s 210 För mycket närsalter
s 215 Giftiga ämnen i naturen
s 216 Växthuseffekten
s 220 Minst mat till toppkonsumenterna
s 224 Rovdjuren drabbas värst
s 225 Metan är också en växthusgasBegrepp/modeller inom ekologin som ni ska kunna använda:

Ekologi
Ekosystem
Organism
Art
Population
Samhälle, biocenos
Habitat
Ekologisk nisch
Biologisk mångfald
Konkurrens
Biotiska faktorer
Abiotiska faktorer
Invasiv art

Producent
Konsumet, toppkonsument, rovdjur
Destruent

Näringskedja
Näringsväv
Näringspyramid

---

Energiflöde
Fotosyntes
Förbränning
Vattnets kretslopp
Närsalternas kretslopp

Miljögifter
Tungmetaller
Anrikning
Försurning

Växthuseffekten
Global uppvärmning


Länkar
Studi.se - filmade genomgångar + quiz:er


FilmerDet handlar om ekologi - ekosystemets dynamik (14 minuter, inloggning SLI)

Ekologins grunder  (12 min, inloggning SLI)

Hajar och valar - en del av havets ekosystem (16 min, inloggning SLI)

Stormdrabbad skog (5 min, inloggning SLI)

Uttern har blivit vanligare igen tack vare förbudet mot ämnet PCB

Visste du att... (om miljö)

Coctaileffekten (miljögifter)

Naturresurser i vår vardag (15 min, inloggning SLI)

Vattnets kretslopp (14 minuter - inloggning)
"Vatten är nödvändigt för att levande organismer ska kunna leva. Vi måste dricka vatten för att överleva. Och nästan allt vi äter är i sin tur beroende av vatten. Var kommer vattnet ifrån? I vilka former finns vatten, och hur ändrar det form? I det här programmet undersöker vi vattnets kretslopp, det vill säga vattnets rörelse i miljön. Vackra bilder från hela världen illustrerar solens roll i vattnets kretslopp. Färgglada, beskrivande animationer visar processer som avdunstning, kondensation och nederbörd. Andra viktiga ord är: transpiration, hav, moln, vattendroppar, regn, snö, hagel och snöblandat regn. "


Jordens naturresurser (15 minuter - inloggning)

"En naturresurs är någonting vi kan ta ur vår naturliga omgivning och använda. Luft, vatten, levande varelser och material som finns nere i marken är exempel på naturresurser. I den här filmen ska vi lära oss mer om några av de många naturresurser som finns. Vi ska undersöka på vilka sätt dessa naturresurser är värdefulla för oss, och hur vi använder dem. Och vi ska även titta på varför det är så viktigt att vi skyddar jordens naturresurser. Forskarna delar in våra naturresurser i två huvudgrupper: förnybara och icke-förnybara naturresurser. En icke-förnybar resurs kan inte ersättas av naturen, t.ex. mineraler och bergarter. Förnybara resurser innebär att naturen kan ersätta dem, som t.ex.. vindkraft, trä och solenergi. Vi får också lära oss om återvinning, alternativa resurser och hållbar utveckling. En ansvarsfull och hållbar användning av våra naturresurser är avgörande för livet på den här planeten."

Comments