Biologi‎ > ‎

Bi - Evolution & Genetik

Uppgift tisdag 16 december:

En arbetsgrupp har sats samman för att besluta om lagstiftning i följande frågor:

  1. Ska embryonala stamceller få användas? Om ja - i vilka fall då? Motivera!
  2. Ska kloning av människor vara tillåten? Om ja – i  vilka fall då? Motivera!
  3. När ska PGD få användas? I vilka fall då? Motivera

Arbetsgruppen består av följande personer:
Varje person får sedan en 'personakt' med information om sin person!

När alla har fått säga sitt och ni har argumenterat för och emot olika förslag så är det dags att komma överens om en lagstiftning.
Kan ni inte enas så får ni rösta.
För stödanteckningar och skriv ned vad ni kommer överens om.
Din åsikt från början är inte skriven i sten - om någon argumenterar tillräckligt väl kan du ändra åsikt!

Information om stamceller finns bland annat på Forskning.se

Planering
Se ppt-filen Uppdrag till forskarlaget längst ned.
Provdatum: Tisdagen den 10:e december. Evolution och Genetik.

Mål och begrepp
Se pptx-filen Mål och begrepp längst ned.

Bedömning
Se pptx-filen Bedömning evolution gentik längst ned.

Förberedelse inför lektionerna
Tis v 45:
Redogör för Livets Uppkomst i grova drag. Ladda ner ppt-filen nedan genom att klicka på pilen till höger (annars ser ni inte hela texten). Ni ska kunna placera bilderna i ordning och berätta vad bilden föreställer. Ni behöver inte kunna årtal eller specifika namn.

Fre v 45
Gör de uppdrag du har fått på Studi.se

Fre v 46
Läxa tills idag: Gör de uppdrag du har fått på Studi.se (om livets uppkomst). Läs i TitaNO s 310-312.

Fre v 47
Gör uppdragen du har fått på studi.se (om genteknik) och läs i TitaNO 319-321 eller till och med 325 om du vill läsa mer.

Tors/fre v 48
Inför tors v 48 forskarlaget: Öppna ett konto på Kahoot
Under fredag v 48: Skapa en Quiz som innehåller
  • ca 6 frågor från de sidor forskarlaget blivit tilldelad
  • ca 1 repeterande NO-fråga
  • ca 1 valfri frågaNi har delats in i sju olika forskarlag med tre personer i varje.

Ni i forskarlaget ska försöka lösa tre uppdrag. För att kunna lösa uppdragen så behöver ni lära er hur cellen fungerar - om evolutionen, mutationer, ärftlighet och genteknik. Ni behöver även ha en god portion fantasifullhet och kreativitet.

Det forskarlag som löser sina uppdrag på bästa sätt kommer att belönas med ett Nobelpris i medicin onsdagen den 10 december 2015! Här kan ni läsare vilka som har fått detta pris tidigare år - och för vilken upptäckt.

Uppdragen
Uppdragen är att hjälpa Johan, Nicco och Oliver att få ...det de vill ha. Läs mer om uppdragen i ppt-filen "Uppdrag till forskarlagen" som ligger längst ner på sidan!

Syftet
Syftet med uppdragen är att ni ska träna er på att använda begrepp inom evolution och genetik och på att använda er av naturvetenskaplig information.
ć
Cecilia Jardelid,
26 nov. 2014 10:13
ć
Cecilia Jardelid,
26 nov. 2014 10:17
ć
Cecilia Jardelid,
26 nov. 2014 10:13
ć
Cecilia Jardelid,
26 nov. 2014 10:14
ć
Cecilia Jardelid,
17 okt. 2014 06:38
ĉ
Cecilia Jardelid,
30 nov. 2014 14:14
Comments