Biologi‎ > ‎

Bi 9A Kroppen

Under v 9-11 så jobbar vi med kroppen! Ögon, öron, matspjälkningssystem, hjärta, lungor och blodomloppet är exempel på delar av kroppen som vi tidigare har tittat närmare på.

Något jag upptäckte när jag bad er namnge olika kroppsdelar och därefter skriva något kort om vad de används till var att ingen av er visste var vi använder njuren och levern till... men det (och lite till) vet ni snart! :)


Upplägg
Ni kommer att få göra 4 st uppgifter:
 1. Kamratbedömning
 2. Jämförande studie 2 och 2 om Njuren och Levern + bedömning
 3. Koll på kroppen, sammanfattning
 4. Egen jämförelse + bedömning
Fredag v 10:
Powerpoints om hjärnan, se filerna längst ned!Examination
Minst TVÅ av dessa tre uppgifter ska vara gjorda:
 • Njuren - levern, en jämförelse
 • Två valfria organ/system/kroppsdelar, en jämförelse
 • Koll på kroppen, kort om kroppen
OBS! Du har en större möjlighet att visa upp förmågor på en högre nivå när du gör jämförelser. Koll-på-kroppen är en bra repetition av grunderna.


KAMRATBEDÖMNING (tisdag v 9):
 1. Läs eleverna Alberts, Beatrices och Ceasars jämförelse mellan magsäcken och tjocktarmen. Se nedan.
 2. Gör två-och-två en kamratbedömning av varje jämförelse. Bocka av listan – har eleverna fått med allt? Sätt även ett ungefärligt kryss på nivålinjen – ger eleven en kort och enkel förklaring eller är den djupare och mer avancerad? Markera slutligen in de stycken i matrisen som ni tycker passar med respektive jämförelse.
 3. Jämför er kamratbedömning med lärarbedömningen (helklass)
Använd sedan elevexemplen för att förstå ungefär vad som förväntas av dig i övning 2 och 4


NJUREN OCH LEVERN (tisdag/onsdag v 9 + ev tid hemma):
 1. Välj en kamrat som har samma ambitionsnivå som du att göra arbetet ihop med, eller jobba själv.
 2. Gör en jämförelse mellan njuren och levern utifrån uppbyggnad och funktion (se bedömningsmallen). Använd t ex TitaNO, NE.se och 1177.se som källor.
 3. Försök att hela tiden hålla det till att vara just en jämförelse. Skriv alltså inte en lång faktatext om först det ena organet och därefter det andra! För högre betyg: Välj ett par punkter där ni fördjupar er (se bedömningsmallen)
 4. Ni får tisdag/onsdagens 70-minuterslektion på er att göra er jämförande studie. Behöver ni mer tid än så får ni jobba hemma. Tid över? Börja med övning 3.
Gör kamratbedömningar på andra pars arbete (tisdag v 10 fredag v 9 tisdag/onsdag v 10). Gör de ändringar/förbättringar som ni vill göra och lämna in arbetet för en lärarbedömning.

KOLL PÅ KROPPEN
Se filen nedan

EGEN JÄMFÖRELSE
Mer info kommer v 10
ĉ
Cecilia Jardelid,
22 feb. 2015 14:50
ć
Hjarnan.pptx
(2142k)
Cecilia Jardelid,
6 mars 2015 10:51
ĉ
Cecilia Jardelid,
22 feb. 2015 14:51
ĉ
Cecilia Jardelid,
9 mars 2015 11:43
ĉ
Cecilia Jardelid,
23 feb. 2015 07:22
ć
hjärnan.ppt
(7648k)
Cecilia Jardelid,
6 mars 2015 10:51
Comments