Biologi‎ > ‎

Bi 9 NP-träning

Nationellt prov i biologi blev det för Veingeskolan! Provdatum är torsdag v 16, direkt efter påsklovet. 

Tisdag v 16:

LÄXA - välj:

Liten:
 1. Läs igenom frågorna på NP 2009
 2. Se filmerna om träning om Mat, motion och sömn på studi.se och fundera över vilka konsekvenser som dålig kosthållning, ingen motion och för lite sömn medför.
 3. Välj sedan några biologi-studi-filmer till som du tittar på.
Mellan:
 1. Besvara frågorna på NP 2009
 2. Se filmerna om träning om Mat, motion och sömn på studi.se och fundera över vilka konsekvenser som dålig kosthållning, ingen motion och för lite sömn medför.
 3. Välj sedan minst tre biologi-studi-filmer till som du tittar på.
Stor:
 1. Besvara frågorna på NP 2009
 2. Se filmerna om träning om Mat, motion och sömn på studi.se och fundera över vilka konsekvenser som dålig kosthållning, ingen motion och för lite sömn medför.
 3. Titta på de biologi-studi-filmer som du inte har sett tidigare. Tips: Titta inte på alla i ett svep, utan kolla på några om dagen. En variant kan vara att du börjar göra quiz-en och tittar på de filmer som du behöver för att klara frågorna.

Tisdag helklass, tisdag/onsdag halvklass v 16:
 • Orsakskedjor - hälsa
 • Gå igenom svaren på NP 2009 och 2013 (de vi har kvar)
 • Gå igenom träningshäftet, ffa repetera korsningsschema (sista sidan)
 • Ta en titt på nedärvningsscheman för sjukdomar:


Gamla läxor och uppgifter. Har du missat något?

Tisdag v 13: Vi börjar med att jobba med orsakskedjor om Miljöproblem.

Ni har fått läxa att se följande filmer på www.studi.se samt besvara frågor på minst mellan-nivå:
 1. Klimatförändringar
 2. Tunnare ozonskikt
 3. Miljögifter
 4. Försurning
 5. Övergödning
 6. Skövling av skog
 7. Utfiskning
Skriv en orsakskejda till ett av miljöproblemen, men inte till klimatförändringar som jag redan har gjort (se filerna nedan) och kanske inte heller försurning som ni redan kan bra.

Ni har fått en tom mall att fylla i, men har har ni tappat bort den så finns det en tom bland filerna nedan.

Var beredd på att fylla i ytterligare en orsakskedja på NO helklass tisdag v 13.


Exempel på Giftskandaler:

Teckomatorp - BT Kemi (1965-79)

Arica (Chile) - Boliden (1984-85)
- Dokumentären Blybarnen (2009)

Kansas - Pasific Gas and Electric Company (1993)
Trailer till Oscars-vinnande filmen Erin Brockovich från 2000. Based on a true story om en miljöskandal i USA som fick stora konsekvenser för boende i området. Julia Roberts spelar Erin Brockovich, en kvinna som arbetar hårt och smart för att få ett stort energiföretag att betala ut skadestånd till de många människor som blivit sjuka av det förgiftade grundvattnet.


Fredag v 13:
Antibiotikaresistens
- enligt WHO ett av de största hoten mot folkhälsan i framtiden

Filmer (se nr 1 eller 2 samt 3 och om du vill även nr 4)
Information (läs och gör)

Läs på Infektionsguiden.se om antibiotika och besvara sedan deras quiz!


Artiklar (läs nr 1 eller 2 samt 3)
 1. Internationellt toppmöte i Sverige om antibiotikaresistens (kortare artikel)
 2. Artikel om allvaret med antibiotikaresistensen (mer omfattande)
 3. Europeiska kommisionens handlingsplan mot antibiotikaresistens (kort)


Vaccin

Filmer (se nr 1 eller 2 samt 3)
 1. Hur fungerar vaccin? (5 min, tydlig, omfattande animering, engelskt tal och text)
 2. Kort film om hur vaccin fungerar (1 min, eng tal)
 3. Varför dog inte mjölkerskor av smittkoppor? (5 min, tecknad, eng om hur Edward Jenner upptäcker vaccinet)

Quiz (gör om du vill)

Quiz om virus och vaccionation (eng. Klurigt - gör quiz:et tillsammans med en vuxen!)


Artikel (läs)

Skepsis till vaccin ger oss mässling (Aftonbladet, mars 2015)


Frågor om antibiotika och vaccin 
(besvaras tillsammans på fredag v 13 - förbered dig)
 1. Penicillin (en av antibiotika-grupperna) upptäcktes faktiskt av en slump av biologen Alexander Fleming. hur gick det till?
 2. Kan antibiotika döda alla bakterier?
 3. Hur uppstår antibiotikaresistens?
 4. WHO (världshälsoorganisationen) säger att antibiotikaresistens är ett av de allvarligaste hoten mot vår globala hälsa. Vad innebär det?
 5. Hur kan man jobba mot antibiotikaresistens?
 6. Hur fick Edward Jenner sin idé om att vaccinera människor mot sjukdomar?
 7. Hur fungerar vaccin?
 8. Vad är du vaccinerad mot?
 9. Varför väljer en del att inte vaccinera sig/sina barn?
 10. Att en stor grupp människor låter bli att vaccinera sig och sina barn kan få konsekvenser för andra än de själva. Varför?
Om du loggar in på studi.se så ser du att jag har tipsat om två filmer som handlar om bakterier och virus. Se dem om du vill!Läxa till tisdag v 14:
 1. Läs instruktionerna till NP del B2 2013
 2. Jämför alternativen spannmål, kött och baljväxter utifrån aspekterna näringsinnehåll, miljöpåverkan och produktion. Ni behöver inte skriva en full uppsats nu när vi tränar, men jag vill att ni väljer vilket alternativ som ni vill rekommendera landet och att ni motiverar det genom att göra /stöd/anteckningar med fördelar och nackdelar för de tre alternativen, utifrån de tre olika aspekterna.
 3. Titta i betygsmatrisen (s 12) för att se vad som krävs för E-C-A-nivå. På sidorna som följer efter betygsmatrisen hittar ni några elevexempel. OBS: Betygsmatrisen får ni inte se när ni skriver det riktiga provet.
  Kött Spannmål Baljväxter
 Näring Fördel? Nackdel? F?
N?
 F?
N?
 Miljö F?
N?
 F?
N?
F?
N?
 Produktion F?
N?
 F?
N?
 F?
N?

ĉ
Cecilia Jardelid,
22 mars 2015 11:15
ć
Cecilia Jardelid,
23 mars 2015 15:11
ć
Cecilia Jardelid,
20 mars 2015 13:43
ć
Cecilia Jardelid,
20 mars 2015 13:43
Comments