Biologi‎ > ‎

Hälsa - artiklar


Besvara frågorna med hjälp av artiklarna

Tips: Läs första frågan och börja skumma i artikeln efter svaret. Frågorna är ställda i ordning efter texten.

 A

http://www.aftonbladet.se/nyheter/sjalvmordenblandunga/article18293297.ab

Den osynliga gruppen

 1. Varför kallas riskgruppen för just ’osynlig’?
 2. Hur många ungdomar deltog i studien och hur gamla var de?
 3. Hur stor andel av dessa elever ingick i riskgruppen "den osynliga gruppen"?
 4. Vilka ohälsosamma beteende kännetecknar ungdomarna som ingick i "den osynliga gruppen"?
 5. Vad rekommenderar Danuta Wasserman ungdomarna i den ’osynliga gruppen’ att göra?

 

  B

http://blogg.halsa2020.se/dietistbloggen/2013/02/stillasittande-ton%C3%A5ring-medel%C3%A5lders-diabetiker.html

Stillasittande i tonåren ökar sjukdomsrisken

 1. Tonåringar som inte motionerar löper högre risk att drabbas av metabolt syndrom som vuxna. Vad innebär sjukdomen metabolt syndrom?
 2.  Hur kan man till exempel hitta roliga sätt för unga gamers att röra på sig och vara mindre stillasittande så de inte får sämre hälsa senare i livet?” (citat artikeln)

 

  C

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/en-burk-lask-om-dagen-okar-risk-for-doden

En burk läsk om dagen ökar risk för hjärtdöd

 1. Om en tredjedel av vårt energitillförsel består av socker, hur många gånger högre blir vår risk att dö i en hjärt- och kärlsjukdom?
 2. Går man säker om man inte dricker just läsk?
 3. Vad är det som gör den här studien intressant – att socker inte är hälsosamt vet man väl sedan tidigare?
 4. Ge exempel på en produkt som det finns tillsatt socker i, men som man kanske inte tänker på i första läget!
 5. Hur många svenska äter för mycket socker?

 

 D

http://www.sund.nu/docs/artikel.asp?tem=3&art=1448

Lightläsk ökar risken för hjärt-och kärlsjukdomar

 1. Hur mycket ökar risken att drabbas av en hjärt- och kärlsjukdom om man dricker lightläsk, enligt forskningen som artikeln refererar till?
 2. Har studien helt fastställt sambandet mellan lightläsk och hjärt-kärlsjukdomar?
 3. Är sund.nu en tillförlitlig källa?

 

  E

http://www.umu.se/ViewPage.action?siteNodeId=4432&languageId=3&contentId=229245

Bristfällig frukost hos unga kan kopplas till metabolt syndrom i vuxen ålder

 1. Hur mycket högre risk att drabbas av metabolt syndrom som vuxen har en som hoppar över frukosten i ungdomen?

 

  F

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hjartinfarkt/

Hjärt- och kärlsjukdomar

 1. Ge exempel på vad i ens livsstil som kan öka risken att man drabbas av en hjärtinfarkt
 2. Nämn några symtom som uppstår vid en hjärtinfarkt
 3. Vad är det som har hänt i hjärtat när man drabbas av en hjärtinfarkt?
 4. Ungefär hur många av västvärldens befolkning kommer att insjukna och dö i en hjärt- och kärlssjukdom?
 5. Vad är det som ökar i blodet om man äter för mycket av mättade fetter?
 6. I vad hittar man mycket mättade fetter?

 

  G

http://www.kostdoktorn.se/diabetes

En snabbkurs i diabetes

 1. Diabetes handlar inte bara om att ta insulinsprutor. Vad för komplikationer brukar diabetiker råka ut för?
 2. Vad är det för skillnad mellan diabetes typ 1 och diabetes typ 2
 3. Vad för felaktigt kostråd har diabetiker fått, enligt hemsidan?

 

 H

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Matvanor---undersokningar/Barn-och-ungdomar/

Livsmedelsverket undersöker barn och ungdomars matvanor

 1. Koppla svenska ungdomars matvanor till det du just har läst i artiklarna. Reflektioner?

Underordnade sidor (1): Fy 8A Energi
Comments