Biologi‎ > ‎

Bi 7 Djur

UPPGIFT: Jämför två djur med varandra

Det ena djuret har du fått tilldelat dig, det andra djuret väljer du själv.

Använd checklistan och bedömningsmallen när du skriver och tänk på att verkligen jämföra de två djuren - du ska alltså INTE skriva en faktatext om först de ena djuret och sedan det andra.

Tips 1: Jobba gärna med underrubriker - du kan låna de från checklistan (se längst ned)

Tips 2: Titta på hur de fyra personerna gjorde Get-Geting-jämförelsen! (se längst ned bland filerna). Vad vill du "låna" därifrån - eller låta bli..?

Tips 3: Hittar du inte det du letar efter på nätet så försök med andra sökord - be gärna om hjälp! Man behöver vara detektiv ibland när man letar fakta...

Tips 4: Du behöver inte skriva allt om varje punkt i checklistan. MEN, om du satsar på ett högre betyg behöver du göra en fördjupning inom något område - t ex då du jämför djurens anatomi och fysiologi.

Du skriver ditt arbete i Google Classroom Biologi

Tid för arbetet:
Onsdag v 38: Introduktion + val av djur
Torsdag v 39 (på NO:):
Torsdag v 39 (på svenskan):
+ hemma, om du vill/behöver det.

Återkoppling
Lärarkommentar
Kamratbedömning

Tid för inlämningĉ
Cecilia Jardelid,
24 aug. 2015 13:14
ĉ
Cecilia Jardelid,
24 aug. 2015 13:16
ĉ
Cecilia Jardelid,
18 aug. 2015 14:24
ĉ
Cecilia Jardelid,
24 aug. 2015 13:12
ĉ
Cecilia Jardelid,
24 aug. 2015 13:04
ĉ
Cecilia Jardelid,
24 aug. 2015 13:04
ć
Cecilia Jardelid,
18 aug. 2015 14:23
Comments