Biologi‎ > ‎

NO 8 S & S


Vad får vi för information om p-piller?

Information i FASS* om p-piller (Yasmin 28)
 1. Räkna antalet anledningar som FASS radar upp för när man INTE ska använda p-piller
 2. Räkna hur många anledningar FASS radar upp under rubriken "varningar och försiktighet"
 3. Hittar du något  i listan med varningar som skulle kunna gälla dig själv?
 4. Nämn några mycket vanliga eller vanliga biverkningar för p-piller?
 5. Räkna det totala antalet biverkningar för p-pillret Yasmin 28!

Information i FASS om minipiller (Cerazette)
 1. Vad är Trombos?
 2. Nämn tre vanligt förekommande biverkningar för minipiller

Titta i våra läroböcker TitaNO Biologi, Spektrum Biologi, Gleerups Biologi och Fokus Biologi.
 1. Vilka risker/biverkningar/nackdelar med p-piller nämns i våra läroböcker?

*)= FASS är en sammanställning av läkemedelfakta från läkemedelsindustrinPreventivmetoder

Läs i läroböckerna om preventivmedel och i artikeln om Födelsekontroll på NE.se (OBS! kräver inloggning. Den första inloggningen måste göras i skolan då vi har licens för NE. Informationen på NE kan läsas i lång, kort och enkel version)

Använd gärna egna källor,  men kom ihåg att ange dem + undersöka deras trovärdighet!

TÄNK TILL när du besvarar inlämningsfrågorna nedan - några av frågorna kan man visa högre kvalitet på!

 1. Vilka fyra grupper brukar man dela in preventivmetoderna i? (E)
 2. Nämn något preventivmedel som inte är hormonbaserat. Vad har den preventivmetoden för fördelar och nackdelar? (E)
 3. Varför tror du att informationen om p-piller ser ut som den gör i våra läroböcker? (E-C)
 4. Hur och varför begränsade man antalet barn i förr i tiden och i andra länder/kulturer? Tankar kring det? (E-C)
 5. Finns det p-piller för män? Varför, varför inte? (E-A)
 6. Vad har preventivmedel och möjlighet till födelsekontroll betytt för oss (sett på individnivå och 
 7. sett i ett samhällsperspektiv)? (E-?)ĉ
Cecilia Jardelid,
24 mars 2014 12:08
ĉ
Cecilia Jardelid,
19 mars 2014 07:56
ĉ
Cecilia Jardelid,
5 mars 2014 23:12
ĉ
Cecilia Jardelid,
5 mars 2014 23:12
ĉ
Cecilia Jardelid,
5 mars 2014 03:05
ĉ
Cecilia Jardelid,
13 mars 2014 01:05
ć
Cecilia Jardelid,
4 mars 2014 02:25
ć
Cecilia Jardelid,
5 apr. 2014 14:12
Comments