Träningstips

Här kommer några tips på hur du kan jobba för att bli bättre på matte:

Jobba med rätt saker
Har du rätt förkunskaper? Kanske bygger uppgiften på att du ska kunna något som du ännu inte kan? Det är då viktigt att du tränar på det innan du går vidare.

Se till att ha koll på målen för området. Titta i planeringen/i arbetsschemat; vilka mål har du uppnått och vilka är kvar?

Är du osäker på vad det är du behöver träna på så prata med din lärare!


Jobba på rätt sätt
Delta aktivt vid genomgångarna. Ställ frågor, besvara frågor och delta i diskussioner.

Har du missat en genomgång eller behöver få något repeterat så måste du ta igen det. Titta på här på hemsidan efter länkar till filmade genomgångar och/eller be oss lärare eller någon annan förklara igen.

Be oss lärare om hjälp/stöttning! Vänd dig även till en kompis som är bra på att hjälpa dig, det kommer även att gynna även din kompis (att förklara för någon fördjupar ens egna kunskaper).


När det kör ihop sig
Titta på övningsexemplen och faktarutorna som finns i början av varje stycke om du får problem med en uppgift.

Backa bakåt i boken - kanske bygger uppgiften på att du kan något som du inte har lärt dig ännu? Det är då viktigt att du tränar på det innan du går vidare!

Använd facit på rätt sätt. Rätta ofta, backa eller be om hjälp om du inte förstår vad det är för ett fel du har gjort.


Jobba även utanför lektionerna
Förmodligen räcker inte lektionstiden till för den träning du behöver! Träna matte även utanför lektionerna - på håltimmar, på elevens val, på läxhjälpen och hemma.

Träna extra på t ex NOMP och Kikora OneUp. Jobba en halvtimme varannan dag t ex.

När du jobbar hemma och inte kan lösa en uppgift, gå vidare och leta upp nästa som du kan lösa. Ta sedan med dig frågorna till lektionen.


Tips på länkar

https://www.matematikxyz.com/ (genomgångsfilmer, powerpoints, arbetsblad, läxor etc)

https://www.matteboken.se/ (genomgångar, videolektioner och övningar)

https://app.kikora.com/c/#/ (blandade uppgifter)

https://www.studi.se/ (filmade genomgångar + quiz)

https://nomp.se/ (blandad träning på olika nivåer)


Se även länkar som ligger under flikarna Matte 7, 8 och 9 samt de NOMP-övningar som jag har samlat områdesvis. 

Behöver du träna på multiplikationstabellen så rekommenderar jag att du laddar ner en multiplikationsträningsapp till din mobil.
ć
Cecilia Jardelid,
16 mars 2021 23:38
Comments