Fysik‎ > ‎

Fy 7A Elektricitet

v 40-42

MÅL
• Förstå vad elektricitet är 
• Veta vad spänning och ström är
• Veta vad en atom består av
• Veta vad man gör med gamla batterier och elektriska apparater
• Veta något om statisk elektricitet
• Veta hur ett elsäkert hem ska vara utrustat
• Veta vad resistans är
• Veta något om supraledning
• Veta något om hur vi byggt ut vår användning av el
• Kunna seriekoppla och parallellkoppla
• Kunna arbeta med enkla kopplingsscheman
• Veta varför vi bör vara försiktiga när vi handskas med
elektriska apparater


Övningsuppgifter på Ohms lag (beräkningar)


Electricity på phet colorado

Bygg elektriska kretsar (phet colorado):
Comments