Fysik‎ > ‎

Fy 7 Krafter och tryck

PROV onsdagen den 11/5

Begrepp som du ska kunna förstå/förklara/använda/sätta i relation till varandra:

Kap. Krafter
Tyngdlöshet
Tröghetslagen
Acceleration
Retardation
Fritt fall
Luftmotstånd
Tyngdkraft
Jordens dragningskraft
Gravitation
Newton
Newton (N)
Dynamometer
Friktion
Friktionskraft
Rullfriktion
Släpfriktion
Kullager
Öka och minska friktion
Stödyta
Lodlinje
Tyngdpunkt
Enkla maskiner
Mekanikens gyllene regel
Lutande plan

Läs mer
Kraftpilar
Angreppsunkt
Resultant
Rekyl
Rekationskraft
Normalkraft
Hävstång
Hävstångslagen
Hävarm
Pendel
Svängningstid
Galilei


Gravitation, ytspänning
Vad händer om man vrider ur en blöt trasa - om man är ombord på en rymdfärja?


Gravitation, tröghetslagen, likformig rörelse
Vad händer om man tappar en verktygslåda när man håller på att greja med sitt rymdskepp?

Acceleration, tröghetslagen
Titta på bilden. Åt vilket håll tror du ballongen rör sig när bilen kör framåt?

Fritt fall
Ett bowlingklot och en fjäder släpps exakt samtidigt från samma höjd. Vilken av dem når marken först?


Friktion
En värld utan friktion - 
  1. Vad händer med ett föremål som man skjuter över ett bord?
  2. Hur skulle en fiol låta?
  3. Vad händer om man försöker att luta en stege mot en vägg?
  4. Hur fungerar det att gå?
  5. Vad händer om man gnider två föremål mot varandra?
  6. Hur går det att ta fart på sin sparkcykel?
  7. Hur går det att bromsa?
  8. En fördel med bilkörning?
  9. En nackdel med bilkörning?


Pendelrörelse
Vad händer när de 15 pendlarna släpps samtidigt?


Kap. Tryck
Tryck och yta
Kraft per kvadratcentimenter
Pascal (Pa)
Luftryck
Undertryck
Övertryck
Tryck i vätska
Lyftkraft
Vattentorn
Kapillärkraft
Kommunicerande kärl (filmen)

Läs Mer
Barometer
Millibar (mBar)
millimeter kvicksilver (mmHg)
Vakuum
Komprimerad gas
Atmosfär (atm)
Arkimedes
Arkimedes princip


+ Se dessutom filmerna + gör quiz
1 - Krafter
2 - Massa och gravitation
3 - Tyngdpunkt
4 - Tryck i gaser
5 - Tryck i vätskor
6 - Mer om krafter (extra)
7 - Lufttryck och vindar (ny - extra)


+ Teknikboken
s 54-55 - Läs igen om du vill lära dig mer!
s 56 De enkla maskinerna:
- Det lutande planet
- Hävstången
- Kilen
- Hjulet
- Skriven
- TaljanComments