Startsida


 
7A matte

 Välkomna till högstadiet!


8A matte


 Välkomna tillbaka :)

 
9A matte


 Vill du satsa på att få eller stärka ditt E? Gå med i den här Kikoragruppen för att jobba med ca 300 utvalda, bra uppgifter från olika områden.

 
9A NO


 :)Det här är en sida för mina elever och deras vårdnadshavare med information om skolarbete, länkar, kontaktuppgifter etc. Läxor och prov hittar ni i Vklass.

   Cecilia Jardelid, 
Veingeskolan,Laholm                    cecilia.jardelid@edu.laholm.se
   0430-15640 (A-lagets arbetsrum)
Skapa Kikora-konto till 7A
   
Underordnade sidor (2): 8A Klass 9A