Startsida


OBS: Prov och läxor hittar ni numera i Vklass!

 
7A matte

   v 5-9 jobbar vi  med bråk
8A matte

 
9A matte


   v 5-9 jobbar vi med procentuella förändringar + NP + OneUp


 
8A NO


   v 4-7 jobbar vi med industriella revolutionen samt uppfinningar och uppfinnare.


Det här är en sida för mina elever och deras vårdnadshavare med information om skolarbete, länkar, kontaktuppgifter etc.

       Cecilia Jardelid, 
Veingeskolan,Laholm

         cecilia.jardelid@edu.laholm.se
                   
        0430-15640 (A-lagets arbetsrum)
Skapa Kikora-konto till 7A
   
Underordnade sidor (2): 8A Klass 9A