Startsida


 
7A matte

 Vi jobbar med procent


8A matte


 Vi jobbar med samband

 
9A matte


 Vi jobbar med linjära funktioner

 
9A NO


 Vi jobbar med genetik och evolution


Det här är en sida för mina elever och deras vårdnadshavare med information om skolarbete, länkar, kontaktuppgifter etc.
Uppgifter finns i Google Classroom.
Läxor och prov hittar ni i Vklass.

   Cecilia Jardelid, 
Veingeskolan,Laholm                    cecilia.jardelid@edu.laholm.se
   0430-15640 (A-lagets arbetsrum)


Skapa Kikora-konto till 7A
   
Underordnade sidor (2): 8A Klass 9A