Startsida


 
7A matte

Vi jobbar med geometri; omkrets och vinklar


8A matte


 Vi jobbar med geometri; area och omkrets 
9A matte


Vi jobbar med sannolikhetslära

 Vill du satsa på att få eller stärka ditt E? Gå med i den här Kikoragruppen för att jobba med ca 300 utvalda, bra uppgifter från olika områden. Jobba med dessa uppgifter hemma och på Elevens val och ta med dig ev frågor till lektionerna!


 
9A NO


 Vi jobbar med atomer och det periodiska systemetDet här är en sida för mina elever och deras vårdnadshavare med information om skolarbete, länkar, kontaktuppgifter etc. Läxor och prov hittar ni i Vklass.

   Cecilia Jardelid, 
Veingeskolan,Laholm                    cecilia.jardelid@edu.laholm.se
   0430-15640 (A-lagets arbetsrum)

Skapa Kikora-konto till 7A
   
Underordnade sidor (2): 8A Klass 9A