Kemi

Jag jobbar olika med olika klasser och olika år, så det här är ett ungefärligt upplägg! Flera områden läses ämnesövergripande, som t ex Miljö (Ke+Bi+Fy+Sh), Livsmedelskemi (Bi+Ke) och Material (Ke+Tk)
År 7
 • Grundläggande kemi (material, ämnens uppbyggnad, kemiska reaktioner etc)
 • Fotosyntesen och kolets kretslopp
 • Miljö
År 8
 • Försurning (syror och baser)
 • Livsmedelskemi
 • Organisk kemi
 • Miljö
År 9
 • Periodiska systemet
 • Material forts, t ex metaller
 • Elektrokemi
 • Miljö