Kemi‎ > ‎

Ke 7A Syra och baser

Prov onsdag v 22

Detta ska du ha koll på
- Surt-basiskt
- pH-skalan
- Faror med starka syror och baser
- Några vanliga svaga syror
- De tre starka syrorna saltsyra, salpetersyra och svavelsyra
- Några vanliga svaga och starka baser, däribland natriumhydroxid
- Indikator (BTB, fenolftalein, lakmuspapper)
- Skillnad mellan atomer och joner
- Vätejoner
- Skillnad mellan en stark och svag syra (eller bas)
- Skillnad mellan en koncentrerad och utspädd syra (eller bas)
- Ädla och oädla metaller (läs mer)
- Buffert (läs mer)
- Miljöproblemet försurning


Försurningsarbetet, inlämning v 22

Framställningsformen är fri; gör en powerpoint, en stillbildsfilm, en plansch eller vad du vill. Viktigt är att du visar på och resonerar kring försurningens orsaker och  konsekvenser hur man kan minska/åtgärda problemet. Används bedömningsmatrisen när du gör ditt arbete.

Se mer info i Google Classroom (eller i filerna nedan)
ĉ
Cecilia Jardelid,
28 maj 2016 12:03
ĉ
Cecilia Jardelid,
28 maj 2016 12:03
Comments