Kemi‎ > ‎

Ke 9A Elektrokemi

Fastän elektronerna är otroligt små så är de oerhört betydelsefulla. En elektron mer eller mindre kan vara skillnaden mellan en stor explosion (Na) och förintelse (Cl2) och att ditt frukostägg blir extra gott (Na+ tillsammans med Cl-).

Du får lära dig mer om joner, oädla och ädla metaller, galvaniska element och elektrolys under vecka 6 och 7. När området är avslutat och om du har gjort det du ska, så ska du kunna besvara bl a frågorna i filen nedan och känna till och kunna förklara och använda orden och begreppen till höger.

Upplägg
Upplägget består av att ni deltar aktivt i laborationer, genomgångar, diskussioner, övningar, egenbedömning, lärarbedömning och kamratbedömning samt arbete utifrån frågor (enskilt eller i grupp, vad som passar dig bäst)

Examination
Måndag v 12 prov i elektrokemi + metaller (se Google Classroom)

Filmade genomgångar
Tillverka ett eget batteri med hjälp av lite koppartråd, några bitar zink, vanligt bordssalt, tygbitar och sladdar!

Vad är ett galvaniskt element? (En bra och tydlig genomgång på en lite högre nivå, anpassad för kemi 1 på gymnasiet. Rekommenderar att ni tittar på i alla fall första halvan av den!)Fler tips på filmade genomgångar kommer snart!

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet
Atom 
jon
jonbindning
ädelgasstruktur
korrodera
ädla metaller
oädla metaller
valenselektroner
oxidation- oxidera
reduktion - reducera
redox-reaktion
spänningsserien - oxidationsskalan
galvanisk korrosion
offermetaller - offeranod
batteri
galvanisk cell
elektrolys
anod
katod
galvanisering
förzinkning

ĉ
Cecilia Jardelid,
12 feb. 2015 03:18
ĉ
Cecilia Jardelid,
5 feb. 2015 13:53
ĉ
Cecilia Jardelid,
22 feb. 2015 04:08
ĉ
Cecilia Jardelid,
22 feb. 2015 04:08
Comments