Länkar

*under konstruktion*

Aktuella länkar finns under varje arbetsområde! (Ännu fler finns på mitt "lager")

Vill man snabbt ta sig till provbanken för tidigare nationella matteprov så kan man klicka här.MATTE

Spel
National Library of Virtual Manipulatives. Fyra olika områden: Tal och räkning, algebra, geometri, mätningar, statistik och sannolikhet. Grades 6-8 och 9-12 OK för högstadiet

Arcademics (spel)

Math Playground

Cool Math 4 Kids

Login behövs - ej helt klart?


Genomgång, spel, övningar
Övningar, spel och aktiviteter

På Pluggstar finns det filmade genomgångar till varje avsnitt av Matte Direkt-matteböckerna!

Träning och genomgångar

Finlandssvensk sida. Årskursvis och områdesvis med historia, teori, tillämpningar och övningar.

Träna och få brons-, silver- och guldmedaljer!

En mängd olika arbetsblad (på engelska)

Öva matte och engelska

Hundratals arbetsblad

Mattetävlingar
Sigma Åttan
September 8:an

Högstadiets matematiktävling
Oktober och framåt 8-9:an

Kängurutävlingen
Mars 7-9:an

Pythagoras Quest
januari och framåt 8-9:an


Underordnade sidor (1): Mattelänkar
Comments