NOMP

Här har jag områdesvis samlat länkar till NOMP-uppgifter som jag rekommenderar att du tränar på för att bli bättre på de matematiska metodernaLängst ned på sidan så finns länkar till aritmetik - huvudräkning och beräkningar med skriftliga metoder.
  • Till många av övningarna behöver du papper och penna.
  • För att kunna göra övningarna så behöver du skaffa en inloggning hos NOMP.
  • Ibland krävs det att du har fått medalj på  en tidigare övning, leta upp den direkt på NOMP i så fall!
  • Du kan även jobba med blandade uppgifter på olika nivåer direkt på NOMP.
Matte Direkt år 7

Kapitel 1 - Tal

Talsystemets uppbyggnad 
5A - Upp till 1 med decimaltal (hundrakompisar)
5B - Subtraktion med tiondelar (utan övergång)
5B - Subtraktion med tiondelar (med överång)

Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

Avrundning

Faktoruppdelning/delbarhet

Räkneord
Kapitel 2 - Enheter

Enhetsomvandlingar

Tidskillnad

HastighetKapitel 3 - Geometri, omkrets och vinklar

Geometriska former

Vinklar

Enhetsomvandlingar

Geometri; omkrets

SkalaKapitel 4 - Algebra

Algebra

Teckna algebraiska uttryck


Ekvationer
6A - Ekvationer m två operationer (måste låsas upp)

Värdet av uttryck

Förenkla algebraiska uttryckKapitel 5 - Bråk

Bråk på tallinjenVäxla mellan bråkform och blandad form

Beräkningar med tal i bråkform
Kapitel 6 - Procent

Bråk och procent
Kapitel 7 - Statistik

Matte Direkt år 8

Kapitel 1 - Tal

Decimaltal


Tal i potensformKapitel 2 - Geometri, area

Areaberäkningar

EnhetsomvandlingarKapitel 3 - Algebra och ekvationer

Algebra

Teckna algebraiska uttryck

Värdet av uttryck

Algebraiska uttryck med parenteser

EkvationerKapitel 4 - Funktioner

FunktionerKapitel 5 - Bråk och procent

OBS! Se även övningar under kap 5 och 6 för åk 7

Beräkningar med tal i bråkform

Multiplikation och division med tal i bråkform
Tips: Skrivs bråket i blandad form så gör om till bråkform

Procent
7B - Procent av ett antal (lite lättare)
7B - Procent av ett antal (lite svårare)Kapitel 2 - Sannolikhetslära

Sannolikhetslära

KombinatorikKapitel 7 - Små och stora tal

Små och stora tal


Matte Direkt år 9

Kapitel 1 - Mer om tal


Tal i potensform

Pythagoras SatsKapitel 1 - Funktioner och algebra

Funktioner (kap 2)Comments