nomp aritmetik

Aritmetik - huvudräkning och beräkningar med skriftliga metoder.

Det finns många uppgifter (leta själv!), tips på några bra är de här:

Addition
4D - Upp till 10 000 (klicka upptill för minnessiffra)
5A - Nära hela tusental (använd strategin fyll upp det ena till helt tusental t ex, ställ inte upp!)
5A - Addition med tiondelar, med övergång


Subtraktion


Comments