Teknik‎ > ‎

Tk 8 Tk-historia

Teknikhistoria (v 13-15 och 17-18)


Genomgångar
Tis v 13: Från Big Bang till den första människan
Tis v 13: Tekniken gör entré - jägare och samlare blir bönder
Tis v 14: Från jordbruk till industri
Tis v 14: Vävandet och spinnandet utvecklades - se länkar nedan
Ons v 14: Ångmaskinen
Det finns bildspel till varje genomgång, se längst ned.

Väva
1) Ram - ni fick undersöka en enkel ramväv. Hur kan den utvecklas?
2) Vävstol nr 1 (15 sek) + ni fick titta på en liten vävstol. Hur kan skytteln röra sig ännu snabbare?

Väva mer...
3) Vävstol nr 2 med flygande skyttel - 1730, John Kay.

Spinna
A) Slända (30 sek) + ni fick titta på en slända och ull
B) Spinnrock (4,30 och framåt)

Spinna mer!
C) Spinning Jenny (presentation, eng text) - 1760, James Hargreaves

Väva ännu mer!
4) Vävstol nr 3 - 1820 (Sabotage!)
5) Vävstol modern

Den flygande skytteln - här manuell.

Examination 1
Fredag v 15 blir det läxförhör i teknikhistoria - Industriella revolutionen. Läxförhöret kommer att bedömas av mig (Tk) och Sofia (Hi).
  1. Du ska kunna förklara varför det var i just England vid just den här tiden som den industriella revolutionen började.
  2. Du ska förklara vilka innovationer inom textilindustrin som ledde till att den industriella revolutionen 'kickstartade'
  3. Vilka konsekvenser för individen, samhället och miljön innebar den industriella revolutionen?
Till din hjälp kommer du att få ett antal bilder!

Examination 2
Under v 18 ska ni hålla ett föredrag om en innovationSe fil längst ned!
Tips: Börja här 100 innovationer

Den vanligaste definitionen på vad som skiljer människorna från djuren  (och  människoaporna som vi stammar ifrån) är  att människan har redskap, verktyg som de tillverkar, använder och bär med sig.
Det allra första redskapet människan tillverkade var en tillspetsad sten som så småningom utvecklades till en yxa med ett skaft. Skaftet gjorde att man fick större kraft med i slaget med den spetade stenen. Människan började tillverka vapen för jakt - först spjut och så småningom pilbågar, harpuner och fiskekrokar.

För 12 000 år sedan förändrades vårt sätt att leva. Vi blev bofasta, började bruka jorden och lyckades tämja djur. Nu exploderar teknikutvecklingen! Vi byggde allt bättre hus och vi tillverkade verktyg och redskap för annat än jakt.

På mitten av 1700-talet kom nästa stora förändring när det gäller vårt sätt att leva. Det hela startade i England och inom deras textilindustri och det kom att kallas för den industriella revolutionen....


ĉ
Cecilia Jardelid,
10 sep. 2015 08:51
ć
Cecilia Jardelid,
10 sep. 2015 08:51
ć
Cecilia Jardelid,
10 sep. 2015 08:51
ć
Cecilia Jardelid,
10 sep. 2015 08:51
ć
Cecilia Jardelid,
10 sep. 2015 08:51
ĉ
Cecilia Jardelid,
10 sep. 2015 08:51
ć
Cecilia Jardelid,
10 sep. 2015 08:51
ć
Cecilia Jardelid,
10 sep. 2015 08:51
Comments