Teknik‎ > ‎

Tk Katapult

Katapult
Teknikprojekt 7A vt 2016

En katapult är ett vapen som användes från antiken till senmedeltiden för att slunga tunga föremål så som stenar mot fiendens trupper och byggnader.

Konstruktionsuppgift
Du och en kamrat ska…
…bygga en katapult som kan slunga iväg en flirtkula så långt som möjligt. Du får hålla fast katapulten med handen när pingisbollen slungas iväg.
…dokumentera processen med planering, prövning av olika idéer, skisser, ritningar, fotografier etc under arbetets gång. Viktigt är att visa hur ni har undersökt, prövat och omprövat olika idéer.

Syfte
Du ska få förutsättningar utveckla din förmåga att
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Bedömning
Se bedömningsmallen, ligger bland filerna nedan
Instruktion
Ni ska bygga katapulten med hjälp av
50 st glasspinnar
4 st tändvedspinnar
4 st gummiband
snöre
2 st valfria föremål (krav: De ska vara gratis och ni ska hitta dem själva)
foton på katapulter och tillgång till Internet (tips: YouTube-sök på desktop catapults och trebuchets) och bibliotekets böcker.
Ni får dessutom lov att använda extra material till undersökningar och prövningar av olika idéer.

Tid till förfogande
Arbetet inleds torsdag vecka 6 genom att ni får instruktionerna, blir indelade i grupper och kan börja fundera på en konstruktion. Ni får arbeta med katapulten på torsdagarna under v 7, 9 och 10. OBS: Ni kommer även att få använda en del av denna tid till en enskild inlämningsuppgift. Mer info om denna uppgift kommer v 7.

Tävling
Tisdag v 11 jämförs katapulterna i en tävling.
Pris utdelas till den katapult som slungar en flirtkulan längst sträcka.
Pris utdelas till den katapult som har snyggast design.
Pris utdelas till den katapult som har den mest intressanta tekniska konstruktionen.
Inlämningsuppgift (se Google Classroom för mer info)

Gör två punktnedslag i historien (t ex romartid, vikingatid, stormaktstid, första världskriget, andra världskrig, kalla kriget, väpnade konflikter i världen idag). Vad ser du för likheter och olikheter vid val av krigsteknik och sätt att kriga/försvara sig? Resonera utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.

Centralt innehåll (från kursplanen) som berörs i samband med inlämningsuppgiften:

  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

  • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av krigsmateriel.
ĉ
Cecilia Jardelid,
22 feb. 2016 13:22
ĉ
Cecilia Jardelid,
22 feb. 2016 13:22
Comments