Teknik‎ > ‎

Noaks Ark 2.0

En stor katastrof är på väg att drabba oss. Du har fått i uppgift att leda arbetet med att planera tillverkningen av ett stort rymdskepp som ska rädda mänskligheten från att gå en säker död till mötes på jorden
.
Rymdskeppet ska vara anpassat för kunna rymma ett stort antal människor i generation efter generation - antingen tills det kanske en dag når en planet med sådana förutsättningar att människor kan leva där, eller tills dess att de kan återvända när jorden har blivit beboelig igen.

  • Hur ska evakueringsrymdskeppet byggas och vad behöver finnas ombord?
  • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar - se frågeställningarna.1)
Identifiera de problem eller behov  som kan uppstå ombord på rymdskeppet och som kan lösas med teknik. Det kan t ex röra sig om teknik inom sjukvård, lantbruk, vattenrening, kretslopp, uppvärmning eller elproduktion, tillverkning av föremål, återvinning, kommunikation, försvar, navigation, gravitation etc. 

2)
Välj något eller några problemområde som du eller gruppen tillsammans fördjupar er i. Utarbeta förslag till lösningar och beskriv hur lösningen fungerar. Använd er av ämnesspecifika begrepp vid er beskrivning.

3)
Gör en skiss/ritning över rymdskeppet där de problemområden ni fördjupat er i särskilt får utrymme.

4)
Resonera kring vilka konsekvenser olika val av teknik (det kan även gälla teknik ni inte väljer) kan ha ombord på rymdskeppet. 


Använd bedömningsmallen under arbetets gång!!

INLÄMNING tisdag v 23
ĉ
Cecilia Jardelid,
25 maj 2015 15:20
Comments